Vägen till självkörande fordon

Vägen till självkörande fordon

Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade den 7 mars, sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas Eneroth. För att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren så föreslår utredningen ett antal regeländringar. Den ger också förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt.

Utredningen föreslår bland annat ökade möjligheter till försök med fordon utan förare, nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar. Den föreslår också introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i 20 kilometer per timme eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet samt krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning.

– En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, säger utredaren Jonas Bjelfvenstam.

Regelförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Regeringen

Bild: Getty Images.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar