Sedan 2015 har Alwex ansvarat för Byggmax plocklager med bl a verktyg, färger, spik och skruv. Nu väljer byggvarukedjan att förlänga avtalet med ytterligare 5 år.

– Det här känns väldigt roligt och är ett kvitto på att vi har gjort ett bra arbete. Byggmax fortsätter att behålla sin lageryta på 20 000 kvm av vårt huvudlager, vilket motsvarar ungefär halva vår yta där. Byggmax är en mycket värdefull partner till oss, konstaterar Billy Ydefjäll som är VD för Alwex Lager & Logistik.

Enligt Billy Ydefjäll värderar Byggmax samarbetet högt och lyfter fram Alwex kompetens, leveranssäkerhet och flexibilitet som viktiga orsaker till att man valde att förlänga. Dessutom har lagret i Växjö ett bra logistiskt läge.

– Ja, det är en viktig faktor för oss. Vi finns mitt i södra Sverige med många stora orter inom en radie på 20 mil. Vi är nära flygplatsen i Växjö och järnvägen i Alvesta. Här är också prisbilden också gynnsam jämfört med andra logistikcentrum, säger Billy Ydefjäll.

Med kontraktet säkerställer Alwex nu långsiktigt att man blir kvar i fastigheten, samt att det tryggar anställningen för de som rekryterades inför första avtalet för 3 år sedan.

– Vi har fler spännande affärer på gång, vilket gör att vi ytterligare befäster Växjö som ett logistikcentrum. Då talar vi också om fler rekryteringar.

Alwex Lager & Logistik

Bilden: Billy Ydefjäll, vd Alwex Lager & Logistik. Foto/Källa: Alwex Lager & Logistik