”Flis av Flis” – Nytt webbaserat beräkningsverktyg

”Flis av Flis” – Nytt webbaserat beräkningsverktyg

Med webbverktyget Flis av Flis i Skogskunskap kan skogsägare räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

Skogsbränsle har en nyckelroll i omställningen till en fossilfri ekonomi men uttaget är också förenat med konsekvenser. När grenar och toppar tas till vara plockas också värdefulla näringsämnen ut från beståndet. Upprepade uttag av hela träd i röjning och gallring kan ge tillväxtminskningar på 5-15 %. I en studie av helträdsgallring i tallskog minskade stamtillväxten med 15 % under en 30-årsperiod. Minskningen var till och med större än den biomassa som tagits ut som skogsbränsle.

– Det är viktigt att väga in tillväxtförlusterna när man räknar på ekonomin i skogsbränslekedjan, säger forskaren Staffan Jacobson, Skogforsk.

Han står bakom beräkningsverktyget ”Flis av Flis”, som ursprungligen togs fram för dator men nu finns i lättillgängligt webbformat genom Skogforsks hjälpmedel Skogskunskap. Flis av Flis är ett beslutsstöd för skogsägare som står inför valet att leverera skogsbränsle från ett enskilt bestånd. Skogsbränsleuttaget får ekonomiska konsekvenser på flera sätt. På intäktssidan hittar man ersättningen för det levererade skogsbränslet, men också en billigare föryngring om hygget är rensat från grenar och toppar. På utgiftssidan finns risker för tillväxtförluster och ökade körskador när mindre ris täcker marken. Om näringsbortfallet med grenar och toppar ska ersättas med askåterföring eller kompensationsgödsling tillkommer ytterligare kostnader.

– Med verktyget kan skogsägaren själv se konsekvenserna av olika alternativ. Resultatet visas bland annat i form av ett ”break-even”, det pris som skogsbränslet måste ha för att kompensera för kostnaderna.

Verktyget bygger, som många andra i Skogskunskap, på funktioner för trädens tillväxt under olika förhållanden, och dessutom pris- och kostnadsfunktioner för att beräkna virkets värde. Användaren kan själv reglera hur stort uttag som ska göras, och om särskilda åtgärder som askåterföring ska sättas in.

– Det är meningen att Flis av Flis ska öppna ögonen för att skogsbränsleuttag (vid föryngringsavverkning, gallring eller i konfliktbestånd) har fler effekter än att bara leverera energi till värmeverk eller annan industri. Lönsamheten är förstås mycket beroende av aktuellt bränslepris samt, på sikt, vilken kalkylränta man väljer. Detta kan man själv räkna på i verktyget, säger Staffan Jacobson.

Skogforsk

Foto: Getty Images

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Enklare fuska med vägmätaren

Enklare fuska med vägmätaren

Nordens största fordonsbranschförening, SFVF, varnar för att bilägare blir lättare att lura när avancerad teknik införs.

Årets Djurtransportör 2018

Årets Djurtransportör 2018

Djuromsorg, punktlighet och stort kundfokus gör att Kils Djurtransporter AB har utsetts till Årets Djurtransportör 2018.

Smart trepartssamarbete

Smart trepartssamarbete

I dagarna tecknades ett avtal mellan Pirtek och Smartlift som levererade ännu en lift till Ryds Glas.

Mobil laddningsstation för elbilar

Mobil laddningsstation för elbilar

Volkswagens kommande mobila laddningsstation för eldrivna fordon behöver ingen extern elförsörjning och kan sättas upp där den behövs.

Fler artiklar