Incidenter med drönare ökade 2017

Incidenter med drönare ökade 2017

Under 2017 inträffade det 54 incidenter med drönare i luften. Det var en ökning jämfört med 2016, då Transportstyrelsen fick rapporter om 36 incidenter med drönare. Antalet allvarliga incidenter ligger dock kvar på samma nivå som tidigare, trots att antalet drönare i luften blivit fler.

Alla som verkar inom flyget i Sverige ska rapportera in incidenter, det vill säga händelser som skulle kunna innebära en flygsäkerhetsrisk. Under 2017 rapporterades 54 incidenter in. Det har främst gällt tillfällen när drönare kommit in i luften nära flygplatserna, så kallade kontrollzoner.

– Trots att antalet drönare ökat stort var antalet allvarliga incidenter inte fler förra året jämfört med året innan. Det är positivt, men varje incident är en för mycket och vårt mål är så klart att antalet ska vara noll, säger Remi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Av de incidenter som rapporterades in 2016 hade 14 stor eller betydande påverkan på flygsäkerheten. 2017 var samma siffra 13.

Sedan 1 februari i år gäller nya regler för drönare. Transportstyrelsen arbetar med att informera om vad som gäller så att antalet allvarliga incidenter även fortsättningsvis ligger kvar på låga nivåer med målet att det ska vara noll.

– Drönare är här för att stanna. Om kunskapen om risker är hög hos den som flyger drönarekan vi hålla nere antalet incidenter. Därför gör vi allt vad vi kan för att informera om reglerna så att vi kan behålla en hög flygsäkerhet. Det är därför också viktigt att man som drönarpilot vet att man är skyldig att känna till och följa reglerna, säger Remi Vesvre.

Transportstyrelsen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar