Inför DNA-märkning på nya maskiner

Inför DNA-märkning på nya maskiner

Nu blir det ännu svårare för tjuvarna att stjäla en Cat. Alla nya Caterpillar-maskiner som säljs av Pon Equipment i Sverige kommer från och med årsskiftet att stöldskyddsmärkas med bland annat syntetiskt DNA och etsade rutor. Pon blir därmed först på marknaden med att uppfylla de nya kraven i normen SSF 1084.

– Vi vill bidra till att minska risken för våra kunder att råka ut för maskinstölder. För oss är det en så viktig fråga att vi har beslutat att samtliga nya maskiner som säljs av oss ska märkas enligt SSF 1084, berättar Fredrik Forsman, produktchef vid Pon Equipment.

– Vissa maskintillverkare erbjuder liknande märkning som tillval men det räcker inte anser vi. Därför märker vi alla nya maskiner och vår förhoppning är att fler följer efter så det blir en branschstandard.

Kostsamt med maskinstölder

Att bli drabbad av en maskinstöld är kostsamt och frustrerande. Produktionsbortfallet blir kännbart och entreprenören måste köpa, hyra eller låna in en ny maskin för att ersätta den stulna.

– Att märka maskinerna är effektivt och ger stor nytta. Busarna får tjäna pengar på andra sätt, säger Fredrik.

Normen är framtagen på uppdrag av Trafikförsäkringsföreningen i ett samarbete mellan Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och Stöldskyddsföreningen, SSF.

Märkta objekt undviks 

Svenska företaget Eurosafe Security Solutions AB har under lång tid arbetat brottsförebyggande för att minska maskinstölder. Företaget är den första leverantören som blivit certifierade enligt SSF 1084 med produkten SmartWater System 1084 som används till Pon Equipments maskiner.

– Det stjäls maskiner i Sverige för miljardbelopp varje år och vår erfarenhet med statistik visar tydligt på att de kriminella undviker stöldskyddsmärkta objekt. DNA-märkningen skapar osäkerhet hos de kriminella och kräver stor åverkan för att ens vara möjlig att ta bort, berättar Stefan Johansson, marknadsansvarig vid Eurosafe Security Solutions.

– Genom stöldskyddsmärkningen visar Pon Equipment på att de tar aktivt ställning mot brottslighet samt att de tydligt värnar om att ge den enskilda kunden en trygg och driftsäker vardag, säger Stefan.

Märkning bra för försäkringen

Märkningen som genomförs av certifierade medarbetare hos Pon Equipment medför även andra vinster. I kombination med andra åtgärder ger märkning enligt SSF 1084 försäkringsfördelar hos flera bolag.

Så fungerar det

Stöldskyddsmärkningen bygger på flera komponenter. DNA-märkningen görs med SmartWater som är en kriminalteknisk vätska som penslas på ett flertal ställen. Varje vätskeblandning innehåller en unik syntetisk kod bestående av metallsalter som gör att polisen kan spåra maskinen till ägaren och koppla de kriminella till brottet.

– Spårbarheten finns i hela vätskan, ner till minsta fragment. När en stulen maskin hittas söker polisen efter DNA-märkningen med UV-ficklampor och säkrar den med topsning eller skrapprov för analys, berättar Stefan Johansson.

Tryggt för kunden

Förutom DNA-märkningen används mikropunkter som gör det möjligt för polisen att läsa den unika koden för att kunna identifiera maskinens ägare.

– Dessutom graverar eller etsar vi glasrutor alternativt andra delar av maskinen om inte rutor finns. Vi monterar dekaler av krackelerande typ som inte går att ta bort eller flytta till andra maskiner utan att de går sönder. Slutligen läggs en mängd uppgifter om maskinen och ägaren in i en databas för snabb och säker återsökning dygnet runt, berättar Fredrik Forsman, Pon Equipment.

– Syftet med märkningen är att det ska vara svårt för tjuven, lätt för polisen och kännas tryggt för kunden, säger Fredrik.

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar