Specialtransporter ett framgångsrecept för Dantra

Specialtransporter ett framgångsrecept för Dantra

Det är mycket rörelse inom svensk och europeisk industri, och med det följer stora varumängder. Dantra är en av de ledande i Skandinavien inom transport av kemikalier med tankbilar, och företaget har varit framgångsrikt under senare år.

Transportföretaget Dantra ligger i Malmö och har hela Europa som arbetsplats. Dantra har specialiserat sig på att köra tanktransport inom olika nischer – bland annat transport av kemikalier och tekniska produkter.

– Vi har varit framgångsrika under de senaste fem åren, men det har krävt stora investeringar. Under perioden har vi köpt material för över 75 miljoner kronor eftersom specialtransport kräver stora investeringar för att ligga i teknisk framkant, säger transportföretagets vd Kenneth Jensen.

Höga kundkrav på kvalitet

Dantra har specialiserat sig på transport av flytande råvaror och halvfabrikat till och från tekniska och kemiska företag i Europa och är bland de ledande inom enbart detta område. De flesta kunderna är skandinaviska, resten är från den övriga europeiska kontinenten. Speciellt kräver de skandinaviska kunderna, enligt Kenneth Jensen, bara den service och de specialkompetenser som Dantra i snart 100 år har levererat med kunden i centrum.

– Vi skräddaranpassar mycket till våra kunder. I Sverige och resten av Skandinavien är det höga krav på kvalitet, service och effektivitet, och det verkar som om kunderna tycker att vi är bra på att leverera, berättar Kenneth Jensen och fortsätter:

– Våra chaufförer betyder allt för vår framgång, och vi har lyckligtvis varit bra på att locka till oss kompetenta och hängivna medarbetare eftersom vi är ett marknadsledande företag, men vi letar alltid efter nya skickliga chaufförer som förstår hur man ger en unik service till kunderna. Vi har förändrat lastbilarna mycket de senaste åren, så vi har en ny och föraranpassad flotta av lastbilar med betoning på komfort och funktionalitet.

Ständigt nya lagstiftningskrav en utmaning

Enligt Kenneth Jensen ställer myndigheterna hela tiden nya lagstiftningskrav på specialtransportområdet, speciellt när det gäller säkerhet och miljö. För Dantra betyder det naturligtvis utmaningar men även möjligheter. Företaget är ett av de marknadsledande – bland annat tekniskt – vilket ger ett försprång gentemot andra transportföretag.

Dantra har tidigare haft en större andel av verksamheten inom olje- och bensinmarknaden, men i framtiden är det planerat att denna ska fasas ut eftersom det finns för lite synergier att hämta inom denna transportform. Istället ska det sättas fokus på kunder inom den tekniska och kemiska industrin.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar