Etanolarena Östergötland – innovationskluster för hållbara godstransporter

Etanolarena Östergötland – innovationskluster för hållbara godstransporter

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att skapa nationella arenor för svensk miljöteknik inom godstransporter. Energimyndigheten har nu beviljat stöd till utveckling av ett innovationskluster för etanol – Etanolarena Östergötland. Innovationsklustret kommer att demonstrera hållbar etanolproduktion och etanollastbilar, samt fungera som en unik världsutställning för hållbara tunga transporter baserat på svensk teknik.

”Det är mycket positivt att Etanolarena Östergötland nu startar och visar på omställningen till klimateffektiva tunga transporter med etanolbränslet ED95. Det är ett viktigt steg i arbetet för ett hållbart samhälle, bioetanol kommer att betyda mycket för omställningen inom transportsektorn” säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Stöd från Energimyndigheten

Scania, Lantmännen Agroetanol, SEKAB Biofuels & Chemicals, Norrköpings kommun och en rad regionala intressenter står tillsammans bakom projektet Etanolarena Östergötland som nu har beviljats stöd från Energimyndigheten.

”Det här initiativet ger oss en chans att visa och utveckla ett spännande samarbete i Östergötland och Norrköping. Det privata och offentliga samverkar för att främja innovation och omställning till gröna godstransporter”, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköpings kommun.

Klimatmålet kräver snabbare minskning av utsläpp

”Dessutom kan initiativ som etanolarenan bidra till att uppnå kommunens mål om att vi år 2030 enbart ska använda förnybara energislag och bränslen”, säger Karin Jonsson, kommunalråd (C) med ansvar för miljöfrågor i Norrköpings kommun.
Som en del av Scanias breda erbjudande av fossilfria transportlösningar har en 13-liters lastbilsmotor med 410 hästkrafter för etanolbränslet ED95 lanserats. Lastbilen har samma verkningsgrad som motsvarande dieselbil och kan användas för många olika transportarbeten, från anläggningsarbete till medeltung fjärrtrafik.

”Sveriges klimatmål kräver att godstransporternas utsläpp minskar i snabbare takt. Ökad användning av förnybara drivmedel är en av flera viktiga åtgärder. Med Scanias etanoldrivna lastbil för fjärrtrafik erbjuds våra kunder ännu ett fossilfritt alternativ som hjälper dem att minska sina utsläpp”, säger Henrik Dahlsson, hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, och tillägger att Scania har marknadens bredaste utbud av motorer som går på olika förnybara drivmedel.

Bakgrund

Det etanolbaserade drivmedlet ED95 levereras av Lantmännen Agroetanol och SEKAB Biofuels & Chemicals. ED95 används i anpassade lastbilar och bussar och ger garanterat hållbara transporter. Etanolen som används till etanolarenans lastbilar har svenskproducerat ursprung från skogs- eller jordbruk. Transporternas klimatpåverkan minskas därmed med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel och släpper dessutom ut väsentligt lägre nivåer av kväveoxid och partiklar än Euro 6 gränsvärden.
ED95-tekniken möjliggör att hållbar etanol, som utgör mer än 70 procent av världens biodrivmedelsproduktion, kan ersätta stora volymer diesel i tunga fordon. Etanolarenan ska bidra till detta genom att skapa och sprida kunskap om teknik och användning av etanol i tung trafik. Etanolarenan är ett viktigt steg i omställningen till ett förnybart och självförsörjande samhälle där Sverige kan och ska vara ett föredöme för andra.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar