Nu sker de första utbetalningarna av klimatbonus

Nu sker de första utbetalningarna av klimatbonus

Nu får de första fordonsägarna bonusen utbetald för sina klimatbonusbilar. Transportstyrelsens prognos visar att cirka 2200 fordon kommer att beviljas bonus till en summa av drygt 74 miljoner kronor under januari månad.

Utbetalning av bonus sker tidigast sex månader från det att du har köpt och ställt på din klimatbonusbil. I och med att det nya systemet för klimatbonusbilar trädde i kraft den 1 juli 2018 är det först nu som de första utbetalningarna sker.

Många utbetalningar inledningsvis

– Vi ser i vår statistik att många passade på att köpa och ställa på en klimatbonusbil i samband med den 1 juli förra året. Därför har vi väldigt många utbetalningar inledningsvis. Drygt 1 300 fordonsägare kommer att få sina pengar inom de närmaste dagarna och totalt får cirka 2 200 fordonsägare bonus utbetald under januari månad. Därefter ser vi ett jämnare flöde av utbetalningar, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

Totalt finns en budget på 1,24 miljarder kronor för år 2019. Transportstyrelsen får årligen nya anslag från regeringen.

– Med hjälp av våra prognoser får vi ganska tidigt signaler om hur många klimatbonusbilar som har ställts på och som är berättigade bonus. Vi kommer också fortlöpande redovisa utbetalningarna på vår webbplats, berättar Jonny.

Högsta bonus 60 000 kr

För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar