Signera köpet av företagsbil digitalt

Signera köpet av företagsbil digitalt

Sedan ett år tillbaka har man som privatkund kunnat signera köpet av sin bil digitalt hos återförsäljare med Kobra II Säljstöd 10. Nu släpper FordonsData en uppdaterad version som innebär att även företag kan signera sina fordonsköp digitalt, dvs signering med firmatecknare. Signeringen, som görs med hjälp av BankID, garanterar en säker process för säljaren.

Företagsförsäljning står för en stor del av fordonsförsäljningen för många återförsäljare. Det handlar om poolbilar, tjänstebilar och transportbilar och köpare är företag, myndigheter, organisationer och kommuner. Många gånger är det en inköpare eller föraren av fordonet som har kontakt med återförsäljaren, men köpet hanteras av en juridisk person. För att underlätta hanteringen har många återförsäljare efterfrågat en enklare och säkrare process.

BankID säkrast

Det finns olika varianter av digital signering på marknaden. Den säkraste metoden är att knyta signeringen till en person, via BankID, oavsett om köpet genomförs med en privatperson eller en juridisk person (formatecknare).

Nu utökar FordonsData tjänsten ”digital signering” i säljstödsystemet Kobra II Säljstöd 10 till att innefatta även signering med BankID med en eller flera firmatecknare i ett flöde. Köpeavtalet är giltigt först när alla firmatecknare godkänt avtalet. Det undertecknade e-dokumentet lagras sedan säkert i en portal enligt godkända regler i bokföringslagen.

Tjänsten Digital Signering i Kobra II Säljstöd är ett samarbete med en extern leverantör, CSign, och innebär rent praktiskt att man som fordonsåterförsäljare tecknar ett abonnemang med FordonsData och CSign.

Så fungerar det:

Säljstödet (Kobra II Säljstöd 10) letar upp företagets firmatecknare via Bolagsverket. Vid köp av ett fordon kan köparen hänvisa till någon eller flera av företagets godkända firmatecknare. Försäljningen kan göras direkt på plats, där firmatecknaren kan vara med på distans, eller senare via e-post.

Systemet talar om för säljaren att köpet gått igenom eller flaggar för att signeringen fortfarande inte är komplett. När signeringen gjorts av alla berörda, läggs ordern som ordertecknad i säljstödet per automatik. Köparen får ett elektroniskt kvitto på signeringen och en kopia på avtalet. Systemet noterar också vem som är firmatecknare och adderar denne som kontaktperson på företagskortet.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar