Fler dör i arbetsplatsolyckor

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ökar. Redan nu ligger årets siffror på oroväckande hög nivå med tolv dödsfall hittills. Statistiken som kommer från Arbetsmiljöverket visar även att det i första hand är män som lever farligt på jobbet. Ramirent välkomnar nu arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons arbete för en nollvision mot dödsolyckor och deltar gärna i arbetet.

– Årets statistik är alarmerande och vår bransch har ett stort ansvar för att öka våra ansträngningar när det gäller att erbjuda säkrare arbetsplatser. Alla som går till jobbet på morgonen, ska också komma hem på kvällen. Vi välkomnar därför Ylva Johanssons initiativ i frågan om nollvision mot dödsolyckor och deltar gärna som samtalspartner i det fortsatta arbetet, säger Erik Bengtsson, vd på Ramirent.

Män lever farligt

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet dödsolyckor från 44 till 50. Näst intill alla drabbade var män, endast tre kvinnor omkom på jobbet. Flest tillbud sker inom bygg, jord- och skogsbruk, tillverkning, transport och magasinering. Orsakerna skiljer sig, men ofta handlar det om att man tappar kontroll över verktyg eller transportmedel. I byggbranschen är den vanligaste orsaken fall och ras.

– Dagens moderna teknik gör det möjligt att förebygga risker på ett tidigt stadium. Vi som leverantörer av utrustning till olycksdrabbade branscher, kan med våra digitala verktyg och 3D-modeller exempelvis göra konkreta riskbedömningar och skyddsuppföljning där vi föreslår säkra arbetsmetoder och nödvändig utrustning, säger Erik Bengtsson.

Skador på händer och fingrar vanligast

De yrkesgrupper som anmälde flest arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro 2017 var byggnadsträarbetare, inredningssnickare och truckförare – traditionellt mansdominerande yrken. De vanligaste skadorna var på händer och fingrar, därefter rygg. Inom gruppen män, är det tydligt att ungdomar mellan 16 och 24 år drabbas mest.

Kunskapsöverföring viktigt

– Kunskap är säkerhet och unga har sällan hunnit skaffa sig detta. Det räcker inte att bara planera i förväg och köpa in rätt grejer. Man måste se till så att kunskaperna överförs till medarbetarna också och se till så att verktyg och skyddsutrustning faktiskt används. Där kan vi i hela branschen göra mer, säger Erik Bengtsson.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar