Ökat utsläpp från lastbilar per mil

Ökat utsläpp från lastbilar per mil

Förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än året före. Det visar en sammanställning som kemi- och biodrivmedelsföretaget Sekab har gjort. Orsaken är att fler åkerier gått tillbaka från biodrivmedel till fossil diesel.

– Fungerande transporter är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle, men transporternas klimatpåverkan måste minska. Förra årets utveckling är därför katastrofal och vi behöver snabba på omställningen till biodrivmedel om vi ska ha en chans att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på Sekab.

Ökade utsläpp med 190 000 ton

Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil.

En viktig orsak till att utsläppen ökade är att reduktionsplikten som infördes i fjol har gjort det dyrare med vissa höginblandade biodrivmedel, alltså bränslen som till största delen är förnybara. Därför har många åkerier valt att gå över till fossil diesel med låg inblandning av förnybart drivmedel.

– Beslutsfattare i Sverige och EU behöver säkerställa att tillgången till hållbara höginblandade biodrivmedel är god och att priset på lång sikt är konkurrenskraftigt med de fossila alternativen. Det kan göras genom att öppna för långsiktiga skattelättnader och ge incitament för svensk produktion av drivmedel gjorda på skogsrester, säger Lena Nordgren.

Höginblandade biodrivmedel skattebefriade

I dag är höginblandade biodrivmedel som etanolbränslet ED95 skattebefriade i Sverige till och med 2020 enligt ett undantag från EU:s regler. Vad som händer därefter är oklart. Om de svenska lastbilarna hade tankats med ED95 i stället för fossil diesel, hade utsläppen kunnat minska med upp till 90 procent. För svenska lastbilar motsvarar det en minskning med 3,2 miljoner ton koldioxid.

Etanol är i dag det största biodrivmedlet i världen. ED95 består till 95 procent av etanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer. Den mest klimateffektiva etanol som finns i dag är framställd på restprodukter från skogen eller jordbruket. ED95 med skogsetanol ger upp till 90 procent lägre klimatpåverkande utsläpp än fossil diesel.

Så har Sekab räknat: Utsläppsstatistiken kommer från Trafikverket och information om körsträckorna från Trafikanalys. Utsläppsminskningen baseras på att ED95 kan reducera utsläppen med 89 procent jämfört med diesel i ett livscykelperspektiv. ED95:s utsläppsreduktion är verifierad av Det Norske Veritas.

Läs också

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager.

Aktuellt

ANNONS ▼
12 000 alkolås sedan införandet

12 000 alkolås sedan införandet

Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest...

Fler artiklar