Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling och satsar nu stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager där företaget kan möta den ökande efterfrågan och växa tillsammans med kunderna.

Abkati verkar i en föränderlig tid där hela branschen för tunga fordon står inför stora utmaningar med omväxlingen till ett mer klimatsmart arbete där allt större fokus ligger på transporter och hur man kan minska deras miljöpåverkan.

Stor hänsyn till miljön

I projekteringen inför det nya bygget har stor hänsyn tagits just till miljön och hur man kan anpassa dagens verklighet till framtidens behov. En del aspekter är självklara som hur lastbilarna enkelt kan docka in direkt i lagret med minimal tomgångskörning. Genom implementeringen av ett nytt WMS-system effektiviseras hela lagerkedjan från plock till förpackning, vilket förutom bättre arbetsmiljö också ger smidigare, mer utrymmeseffektiva transporter. Andra aspekter är ett mer direkt miljöarbete där Abkati tittar på lösningar med solceller och möjligheter för biodlare att hysa sina bisamhällen på hustaket. Genom att flytta verksamheten till Sunnanå strax utanför Malmö undviks dessutom tung trafik in i stan samtidigt som närheten till motorvägarna är kvar.

Effektivare flöde

– Det är en fantastisk möjlighet vi står inför där vi växer och nu kan effektivisera hela flödet, från order till leverans. Smarta leveranser ger smarta transporter, vilket både vi och miljön tjänar på. Abkati har en mycket bra grund att stå på och nu bygger vi vidare för att nå nya höjder, säger Johan Johnsson, vd Abkati.

Nu tar Abkati första spadtaget in i framtiden och ser fram emot att dela denna resa med sina kunder och leverantörer. Flytten till den nya byggnaden beräknas ske sommaren 2020.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar