Vägtrafiken i april

Vägtrafiken i april

Under april 2019 omkom 17 personer och 1 224 personer skadades i vägtrafiken (142 svårt skadade och 1 082 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 maj 2019.

Nio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två på motorcykel, tre var gående och tre var andra trafikanter. Sex bilister omkom i mötesolyckor och tre bilister omkom i singelolyckor. Sex av de omkomna var över 65 år. Med bilist avses de som åker i personbil, lastbil och buss.

Mötesolyckor ökade mest 2018

Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren 2014-2018, är 17 personer. Totalt under de fyra första månaderna januari-april 2019 omkom 75 personer jämfört med 68 omkomna samma period 2018.

– Mötesolyckor var den olyckstypen som ökade mest under hela 2018. När vi tittar på de fyra första månaderna i år ligger den typen av olyckor på samma nivå som 2018, dvs. 24 omkomna januari-april både 2018 och 2019. Kollision med tung lastbil har varit den vanligaste bland mötesolyckorna. 18 av de 24 omkom i den typen av olyckor, säger Khabat Amin, statistiker på Transporstyrelsen.

Fler omkomna senaste tolvmånadersperioden

Under de senaste 12 månaderna (maj 2018-apr 2019) har 331 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (maj 2017- apr 2018) omkom 259 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 25 procent.

Läs också

Nya regler vid förarprov

Nya regler vid förarprov

De nya reglerna ställer bland annat krav på att blivande förare måste klara teoriprovet innan de får göra körprovet.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar