Ändrade regler om vinterdäck på tunga fordon

Ändrade regler om vinterdäck på tunga fordon

Från och med den 1 juni gäller att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Transportstyrelsen har därför ändrat reglerna om vinterdäck på tunga fordon och släpvagnar. Dessa börjar användas 2019 och gäller under perioden 1 december – 31 mars när det är vinterväglag.

Genom ändringar i trafikförordningen skärps kraven på vinterdäck på tunga fordon till att omfatta samtliga hjul på tunga fordon och då även på släpvagnar till dessa. Tidigare har kravet bara gällt vinterdäck på drivaxeln.

Detta gäller:

Vinterdäck som används på bilar och på släpvagnar till bilar med en totalvikt över 3 500 kilo ska:

vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga eller
vara märkta med POR (Professional Off Road) eller
vara dubbade.

Vinterdäck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kilo, får i stället vara märkta med:

M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller  ”Mud and Snow”.
Alla ovan märkningar får användas på framaxeln på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo fram till och med den 30 november 2024.

Dessutom får ovan märkningar användas på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kilo under förutsättning att däcken är särskilt framtagna för vinterkörning fram till och med den 30 november 2024.

Vinterväglag

I Transportstyrelsens allmänna råd står att snökedjor eller sandspridare anses som likvärdig utrustning på fordonen. Där beskrivs även vad som menas med vinterväglag: ”Vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.”

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar