Vi vill behålla reseavdragen

Vi vill behålla reseavdragen

En ny SKOP-undersökning, gjord på uppdrag av MRF, visar att det finns ett mycket starkt stöd för att behålla dagens reseavdrag. Varannan svensk vill behålla dagens regler och 33 procent vill dessutom öka möjligheterna att göra avdrag för bilresor till och från arbete. De är bara 15 procent som stödjer förslag om minskade reseavdrag för bilresor.

En statlig utredning kommer den 1 juli med förslag om ändrade reseavdrag. Utredningen ”Ett förändrat reseavdragssystem” (Dir 2017:134) ska föreslå ett avståndsbaserat och färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader.

Kan få stora konsekvenser

– Bilen ger oersättlig möjlighet till individuell mobilitet även på arbetsmarknaden. Goda möjligheter till pendling kompenserar mot våra regleringar av både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Att kunna ta bilen till jobbet är därför i praktiken en lösning för många svenskar för att kunna ta ett nytt jobb och ändå kunna bo kvar. Försämrade reseavdrag för bil kan få mycket stora konsekvenser för arbetsmarknaden, säger Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Borde göras fördelaktigare

För att en del överhuvudtaget ska ha möjlighet ta ett arbete som ligger en bit bort är det helt avgörande att det inte tar för lång tid att pendla. De som vill ta bort kopplingen till tidsvinst tror att detta skulle gynna kollektivtrafiken – men samtidigt finns risken att det för många överhuvudtaget inte längre lönar sig att arbeta.

– Istället för att försämra reseavdraget borde systemet göras enklare och fördelaktigare för att stimulera matchningen på arbetsmarknaden. Dagens nivå på 18,50 kr per mil har inte ändrats på över tio år och är långt under vad det kostar att ha en modern, säker och miljöanpassad bil, säger Charlie Magnusson.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar