Fler arbetsplatsolyckor i semestertider

Fler arbetsplatsolyckor i semestertider

Dubbelt så hög risk för skador och fler anmälningar om arbetsplatsolyckor. Det är ett faktum vid semestertider och perioder av inhyrd personal. Arbetsgivare måste ta ett större ansvar, menar Skydda som arbetar med arbetsplatssäkerhet. 

Säsongsanställningar är vanligt i ett antal branscher som jordbruk, skogsbruk, väg- och anläggning samt hotell- och restaurangbranschen. Liknande scenario finns i byggbranschen sommartid. Under förra årets sommarmånader ökade anmälningarna om arbetsplatsolyckor i byggbranschen med 10 procent visar statistik från Arbetsmiljöverket. Statistiken visar även att skaderisken för inhyrd personal är dubbelt så hög jämfört med ordinarie tidpunkter på året.

Åtta av tio vill ha mer utbildning

Enligt Skyddas rapport ”säker arbetsplats 2019” anger nästan varannan byggarbetare att de inte använder personlig skyddsutrustning fullt ut eller inte alls. Vidare i undersökningen svarar åtta av tio byggnadsarbetare att de vill ha mer utbildning inom personligt skydd.

– Vi vet att inhyrda från bemanningsföretag eller säsongsanställda oftare är nya inom respektive bransch och att den som är ung och ny på jobbet löper större risk att skada sig än den erfarna. Även för personer med lång erfarenhet i yrket, finns det mycket att lära sig och vänja sig vid som skiljer mellan olika arbetsplatser, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Mikael Hansson påpekar att det kan handla om nya maskiner, annorlunda rutiner eller regler som man arbetar efter, men som inte alltid finns nedskrivna eller tydligt formulerade. Detta ställer extra höga krav på dem som arbetsleder säsongsarbetare eller sommarjobbare.

Arbetsgivaren skyldig vidta åtgärder

Arbetsgivaren ska enligt föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete ge samtliga anställda kunskaper om risker i arbetet och hur man undviker dem. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att samtliga anställda ska känna sig trygga med sina arbetsuppgifter.

– Svenska arbetsgivare måste arbeta mer förebyggande och prioritera säkerheten högre. Tid och resurser måste läggas på ordentliga introduktioner med genomgång av risker i arbetet och tydliga instruktioner för att minska risken för skador bland de som ska utföra arbetet under sommarperioden, säger Mikael Hansson, vd på Skydda.

Vid introduktion av nya och tillfälliga medarbetare skall följande ingå:

  • En tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna och hur personen ska utföra dessa
  • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
  • En tydlig beskrivning av vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
  • Vilken personlig skyddsutrustning som finns och hur man använder den, inklusive test av utrustning
  • Beskrivning av och utbildning i hur verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
  • Beskrivning var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar

Arbetsskador i Sverige 2018 (Arbetsmiljöverket)

118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018
34 908 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 336 kvinnor, 20 572 män)
63 274 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (33 604 kvinnor, 29 670 män)
11 043 olyckor på väg till eller från arbetet (7 158 kvinnor, 3 885 män)
9 082 arbetssjukdomar (5 599 kvinnor, 3 483 män)
50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män)

Läs också

Lastbilschaufförer lever farligast

Lastbilschaufförer lever farligast

Det enskilt farligaste yrket är lastbils-långtradarchaufför. Det framgår när Arbetsmiljöverket har analyserat de sammanlagt 404 arbetsolyckor med dödlig utgång...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar