94 procent biogas i fordonsgasen

94 procent biogas i fordonsgasen

Andelen biogas i den svenska fordonsgasen fortsätter att öka. Ny statistik från SCB visar att den förnybara andelen ligger på drygt 94 procent. Även den totala försäljningen av fordonsgas går upp under andra halvåret 2019.

Ny statistik som SCB presenterar visar att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka, första halvåret 2019 är den uppe i 94,3 procent. Även den uppåtgående trenden för försäljningen av fordonsgas fortsätter, med en ökning på 5 procent jämfört med andra halvåret 2018 (mätt i energiinnehåll).

Världsledande

– Branschens mål är att vi ska ha 100 procent biogas i fordonsgasen till år 2030. Redan nu närmar vi oss alltså målet, det är givetvis mycket glädjande. På det här området är Sverige världsledande. Det är också väldigt roligt att totalförsäljningen av fordonsgas fortsätter uppåt. Det ser lovande ut inför framtiden säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

– Biogasen är en viktig pusselbit för att klara transportsektorns klimatutmaning. Men för att nå den fulla potentialen behövs stabila och långsiktiga spelregler för biogas. Här har vi stora förhoppningar på den pågående biogasmarknadsutredningen, säger Maria Malmkvist.

Läs också

Vägtrafiken i augusti

Vägtrafiken i augusti

Under augusti månad i år omkom 17 personer. Det är 12 färre omkomna än under augusti förra året.

Aktuellt

Miljöflyt för Dagab

Miljöflyt för Dagab

Gasfordon är en del av en medveten satsning från Axfoods sida, säger Helena Blom, Dagabs transportchef.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i augusti

Vägtrafiken i augusti

Under augusti månad i år omkom 17 personer. Det är 12 färre omkomna än under augusti förra året.

Fler artiklar