Nyhet

Snart höjs skatten för malusbilar

Foto: Getty Images.

I takt med att bilens teknik och körförhållanden utvecklas har EU tagit fram ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fordon som kallas WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.

Ny mätmetod

Till skillnad från det gamla sättet att mäta utgår WLTP från en metod som bättre ska återspegla förbrukning och utsläpp från verklig körning. Den nya metoden ger ett mer realistiskt CO2-värde men är tuffare i sitt sätt att mäta. Det leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir 20-25 procent högre för personbilar och cirka 30 procent högre för lätta lastbilar.

Gamla skatten gäller för köp innan årsskiftet

Övergången till WLTP har pågått sedan 2017 och vid årsskiftet införs mätmetoden i Bonus-malussystemet. För att fler av laddhybriderna ska få behålla sin bonus har regeringen valt att höja gränsvärdet från 60 till 70 gram CO2 per kilometer för bonusbilarna. För den som köper en personbil utan klimatbonus kommer fordonsskatten, malusen, att öka kraftigt. Om du däremot köper och registrerar en ny bil senast den 31 december gäller den gamla skatten.