Nyhet

Mellanskog och Svenska Skogsplantor tecknar långsiktigt avtal

Foto: Getty Images.

Skogsägarna Mellanskog har tecknat nytt avtal med Svenska Skogsplantor. Genom det nya avtalet får Mellanskogs medlemmar tillgång till förädlade plantor av bra kvalitet. Avtalet innebär även att Mellanskog och Svenska Skogsplantor kommer bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete för att säkerställa kvaliteten och tillgången till plantor även på lång sikt.

– Det känns väldigt bra att vi nu inleder ett ännu närmare samarbete med Svenska Skogsplantor. I och med detta har vi säkrat medlemmarnas tillgång till förädlade plantor, plantor som är rustade för framtidens klimat. Vi ser fram emot att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans, säger Erik Viklund, Skogsvårdschef på Mellanskog

Långsiktig affärsrelation

Avtalet innebär en långsiktig affärsrelation som gynnar bägge parter. Ett gemensamt utvecklingsråd kommer tillsättas för att driva utvecklingsfrågor inom skogsvård och ytterligare förbättra plantornas kvalitet och tålighet. Avtalet stärker Mellanskogs ambition att växa och bli en stark aktör på marknaden.

Generellt sett råder det brist på plantor av bra kvalitet, en trend som ser ut att hålla i sig. Ett långsiktigt samarbete som detta är därför viktigt för medlemmarnas trygghet. I och med avtalet har Mellanskog och Svenska Skogsplantor dessutom en gemensam ambition att integrera system för att på så vis göra det enkelt för medlemmarna att lägga sina plantbeställningar.

Går att beställa redan nu

Avtalet omfattar plantleveranser från och med våren 2021, men redan nu kan medlemmarna lägga sina första beställningar på plantor genom att kontakta sin lokala skogsinspektor på Mellanskog.

– Mellanskog är en stor och välfungerande organisation vilket gör att vi fullt ut kan fokusera på att utveckla vårt samarbete till praktisk och ekonomisk nytta för deras medlemmar, säger Gustav Thoft, affärsutvecklingschef Svenska Skogsplantor.