Full klimatbonus för beläggningsarbete

Full klimatbonus för beläggningsarbete

Peab Asfalt får full klimatbonus för sträckan E6 Stora Höga – Ödsmål genom att klara Trafikverkets höga krav att minska klimatbelastningen vid beläggningsarbetet.

I linje med Trafikverkets ambitionsnivå att minska infrastrukturens klimatbelastning och energianvändning ställdes det i höga krav i Trafikverkets upphandling gällande högtrafikerade vägnätet i Göteborg och sträckan E6 Stora Höga – Ödsmålsbron.

Full klimatbonus

I kontraktet fanns det möjlighet att erhålla klimatbonus på asfalttillverkningen om man med hjälp av Trafikverkets beräkningsmodell kunde redovisa de kriterier Trafikverket satt upp. Kriterierna innehöll bland annat alla transporter till asfaltverket men även de klimat- och energiminskningar man har vid själva tillverkningen av asfaltmassa. Tack vare att Peab Asfalt kunde påvisa de faktiska klimatbesparingarna, kunde vi med stolthet erhålla full klimatbonus för våra totalt dryga 18.700 ton asfaltmassa som tillverkades i våra asfaltverk i Fröland och Kållered.

Hög ambitionsnivå

– Trafikverket var mycket nöjda med att vi fick ett så bra resultat. Vår personal har genom hela projektet varit delaktiga och intresserade av resultatet. Det känns bra att vi på Peab Asfalt AB har en så hög ambitionsnivå med att ligga i framkant med att minska klimatpåverkan, detta gäller för hela produktionslinjen, säger Morgan Johansson, arbetschef, Peab Asfalt.

Bioolja stor anledning till resultatet

– Klimatvinsten uppstod främst tack vare att de levererande asfaltverken ersatt traditionell eldningsolja med bioolja. Peab Asfalt ser mycket positivt på den här typen av klimatbonus som stimulerar marknaden att ställa om till fossilfrihet, avslutar Morgan Johansson.

Läs också

Nyregistrerade fordon i november

Nyregistrerade fordon i november

Under november 2022 nyregistrerades 3 562 lätta lastbilar (+36 procent jämfört med november ifjol), 739 tunga lastbilar (+32 procent)...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar