Antalet nyregistrerade bilar minskade i mars

Antalet nyregistrerade bilar minskade i mars

Under mars 2020 nyregistrerades 28 535 personbilar. Det är en minskning med 8,2 procent jämfört med mars föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i mars 27,8 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar och laddhybrider som släpper ut max 70 g CO 2/km, samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 11,7 procentenheter jämfört med mars föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,7 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 13,6 procent under samma period 2019.

Bonus-malus påverkar

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 28 132 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 403 fordon.

Exporten ökar

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 7,7 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 392 under mars. Det är en minskning med 32,8 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 774, en minskning med 35,5 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 618. Det var en minskning med 17,5 procent jämfört med mars 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–mars 2020

Mellan januari-mars 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 16 034. Det är en minskning med 42,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar