Åkerinäringen – en av våra viktigaste samhällsfunktioner

Åkerinäringen – en av våra viktigaste samhällsfunktioner

86 procent av svenska folket anser att den svenska åkeribranschen är en nyttig och viktig samhällsfunktion, enligt en undersökning av Novus och Sveriges Åkeriföretag.  Den har dessutom alla förutsättningar att vara en jämställd framtidsbransch för både kvinnor och män enligt tre av fyra svaranden i samma undersökning. 

Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med Novus gjort en undersökning om svenska folkets attityder och kännedom om åkerinäringen. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag. Syftet var att undersöka allmänhetens kännedom om och attityd till åkeribranschen.
– Vi ville få en uppfattning om den bredare bilden hos svenska folket av vår bransch, utan den rullar allting inte på som vanligt och det är kul att de flesta är positiva till branschen och ser att vi verkligen bidrar, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Mer än hälften positivt inställda

Många av de svaranden känner till branschen, speciellt i Småland, Norrland och på Gotland och Öland har fler än i övriga landet hört talas om åkeribranschen och mer än hälften är också positiva till den.
– Det är mycket glädjande att så många tycker det vi och våra medlemmar gör är viktigt, extra kul att det är så många unga, 90 procent av alla svaranden mellan 18-29 år är måna om att vi finns på plats och leverera, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

En framtidsbransch

Åkeribranschen är inte bara en viktig samhällsbransch utan även en framtidsbransch för både kvinnor och män. Utan lastbilen stannar Sverige.
Tre av fyra i undersökningen anser att branschen passar båda könen. Bland de lite äldre svaranden (50-79 år) var det ännu fler.
– De som hunnit få lite erfarenhet av yrket inser att det är ett jobb där kön inte spelar någon roll, att det är fritt, utmanande och att det du gör spelar roll och att du är med och bidrar. Det är väldigt viktigt inför framtiden då det behövs 50 000 förare de närmaste 10 åren, fortsätter Ulric Långberg.

Sammanfattningar från undersökningen:

– Två av tre har kännedom om åkeribranschen
– Drygt fyra av tio är positiva till branschen
– Flest anser att åkeribranschen utför en viktigt samhällsfunktion
– Nästan tre av fyra tycker åkeribranschen passar både kvinnor och män
– Vanligast att man sett lastbilar längs vägarna för uppfattning om åkeriföretag
– En fjärdedel har hört talas om Sveriges Åkeriföretag

Om undersökningen
Novus har genomfört 1121 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 65%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar