”Transportnäringen måste bli bättre på att lasta lagligt”

”Transportnäringen måste bli bättre på att lasta lagligt”

Hela 45 procent av den tunga fordonen, på över 35 ton, som rullar längs landets vägar har överlast. Förutom ökat vägslitage så leder överlast även till snedvriden konkurrens i transportnäringen. ”Vi måste bli bättre på att lasta lagligt”, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Trafikverkets preliminära rapport för 2019, Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, visar att cirka 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, var överlastade under förra året. Överlast av axellaster påskyndar nedbrytningen av vägarna och orsakar ökade kostnader för vägunderhåll. Den bristande regelefterlevnaden ger även upphov till snedvriden konkurrens inom transportnäringen.

– Det är bra att Trafikverket mäter vikter på tunga fordon för fordon skall naturligtvis inte överlastas, och transportnäringen måste bli mycket bättre på att lasta lagligt, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Ser man till antal vägda fordon per mätplats kan konstateras att 3-4 mätplatser på de så kallade BK1 vägarna i Löddeköpinge, Marieberg, Mjölby och Landvetter, är överrepresenterade i statistiken. Mätplats Västerhaninge sticker ut för dessa vägar och svarar för en stor del av överlasten.

– Sveriges Åkeriföretag ska analysera hur vi ytterligare kan medverka till att komma till rätta med överlaster. Vi hoppas på att få Trafikverkets medverkan, då de är en stor beställare av tunga transporter för underhåll av vägar.  Att de prioriterar Fair Transport företag, som fokuserar på lagliga transporter, justa villkor, miljöarbete och bra trafiksäkerhet, säger Ulric Långberg.

Läs också

Nyregistrerade fordon i november

Nyregistrerade fordon i november

Under november 2022 nyregistrerades 3 562 lätta lastbilar (+36 procent jämfört med november ifjol), 739 tunga lastbilar (+32 procent)...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar