Res säkert i sommar

Res säkert i sommar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de allmänna råden kring personligt ansvar för resor med allmänna färdmedel. När reserestriktionerna inom Sverige slopas den 13 juni skärper myndigheten rekommendationerna för hur vi ska resa. De uppmanar till att boka sittplats eller ta annat färdmedel än kollektivtrafik.

Folkhälsomyndigheten publicerar nu inför sommarsemestern ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

– Undvik allmänna färdmedel och kolletivtrafik om det ej går att boka plats, uppmanar Bitte Bråstad, chefsjurist vid Folkhälsomyndigheten.

Resor med färdmedel där det inte går att boka plats som exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar bör undvikas.

– Alternativ som cykel eller bil är att föredra, säger Bitte Bråstad.

Branschorganisationen för Sveriges bussföretag uppger nu att utbudet av resor med expressbuss eller turistbuss kommer att öka, då företagen nu kan ta upp trafik som inte körts mot bakgrund av myndigheternas tidigare generella reseavrådan. Men de generella rekommendationerna att inte resa om man känner sig det minsta sjuk kvarstår, resenärer ska hålla avstånd och tvätta händerna. Folkhälsomyndigheten förtydligar också att resenärer har ett ansvar att inte stiga på ett fullt fordon och skapa trängsel.

– Företagen inför nu rutiner för att skapa säkra och trygga resor. För alla bussresenärer i den ordinarie kollektivtrafiken är det viktigt att följa de riktlinjer som ges av myndigheter och länstrafikbolag.  Framförallt om att endast friska och symptomfria personer ska resa, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Det är viktigt att staten fortsätter bussföretag  så att de förmår upprätthålla en robust kollektivtrafik utan trängsel menar Sveriges Bussföretag.

– Det är en förutsättning för att många människor ska kunna ta sig till arbete inom exempelvis vården, avslutar Anna Grönlund.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar