Hur säker och hälsosam är åkeribranschen?

Hur säker och hälsosam är åkeribranschen?

I dagarna släppte Länsförsäkringare en ny rapport som belyser åkeribranschen. Tanken är att rapporten ska bidra till förares säkerhet och trygghet längs vägen,  genom att sprida kunskap om åkerinäringen ur säkerhets-, miljö- och hälsoperspektiv.

– Förebyggande arbete är viktigt för att minska skador och olyckor och bidra till förarnas säkerhet och trygghet, säger Anders Wallstenius, företagsmotorspecialist på Länsförsäkringar.

Rapporten, Utmaningar på väg för transport- och åkeribranschen, tar bland annat upp frågor som hastighetsefterlevnad, risken för olyckor, mobilanvändning under färd, alkoholkontroller samt hälso- och arbetsmiljöfrågor.

– Arbetsmiljöfrågorna är lika viktiga när man är ute på vägarna som när man jobbar i andra miljöer och hälsoaspekterna likaså. Vi hoppas att rapporten hjälper till att skapa en ökad medvetenhet kring detta, säger Kristina Ström Olsson hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Bygger på telefonintervjuer med förare och ägare

Rapporten bygger på en undersökning bland åkeriföretag i Sverige och är genomförd av undersökningsföretaget PFM Research. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik.

Rapporten visar bland annat att lastbilsförare har bättre psykisk än fysisk hälsa. Två av tre tillfrågade bedömer sin fysiska hälsa som god men upplever den psykiska hälsan är bättre än den fysiska. Kvinnor anser sig ha bättre fysisk hälsa än männen i branschen.

Trots en relativt hög psykisk hälsa så känner  sig mer än en tredjedel av landets yrkesverksamma inom åkeribranschen stressade under en normal arbetsdag. Åkeriägare känner sig mer stressade än förare.

Mobilanvändning i trafiken stort bland yrkesförare

Mobilanvändning under färd är ett annat stort problem. De tillfrågade lastbilsförarna uppger att de tittar i mobilen i genomsnitt 3,3 gånger per timme under körning.

Hastighetskameror, så kallade ATK, har en klart bromsande verkan när åkeribranschen får uttala sig. Sju av tio anser att det är hastighetskamerorna som gör att de alltid eller oftast håller hastigheten på landsväg. Majoriteten av yrkesförarna anser sig hålla hastighetsbestämmelser både i tätort och på lands- eller motorväg.

Av: Maria Nordholm, källa: Länsförsäkringar

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar