Volvokoncernen minskar antalet anställda – 1250 kan få gå i Sverige

Volvokoncernen minskar antalet anställda – 1250 kan få gå i Sverige

Den pågående COVID-19-krisen förväntas påverka den ekonomiska aktiviteten på många av Volvokoncernens marknader. Volvo har succesivt anpassat verksamheten till lägre efterfrågan. Som nästa steg planerar koncernen att säga upp 4100 medarbetare globalt under andra halvåret 2020.

− Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Vi förväntar oss effekter som lägre efterfrågenivåer framöver och vi måste fortsätta att anpassa vår organisation i enlighet med dem. Parallellt kommer vi att påskynda det kompetensskifte som krävs för nya teknologier och affärsmodeller, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Sedan mitten av 2019 har Volvokoncernen justerat sin aktivitetsnivå genom att säga upp tillfälliga kontrakt och konsultavtal. Strax före midsommar gick koncernen ut med att man under andra halvåret i år planerar att ytterligare reducera antalet medarbetare på tjänstemannasidan med cirka 4 100 positioner varav cirka 15 procent är konsulter. Cirka 1 250 av dessa positioner finns i Sverige.

Behovet av personalminskningar skulle ha varit större utan olika statliga stödpaket som möjliggjort korttidsarbete och andra liknande åtgärder.

Koncernen genomför personalminskningarna på olika sätt beroende på den lokala affärssituationen, lagstiftning och arbetsmarknadspraxis. I vissa länder, inklusive Sverige, inkluderar de planerade åtgärderna varsel.

− Volvokulturen kommer fortsätt att vara vår ledstjärna i detta arbete, och vi kommer att ha ett nära samarbete med fackföreningarna för att göra denna anpassning på ett ansvarsfullt sätt, säger Martin Lundstedt.

Med dessa förändringar hoppas Volvokoncernen bibehålla en styrkeposition, anpassad till den nya marknadssituationen.

− Vi kommer att fortsätta att vara ledande inom omvandlingen mot hållbara transport- och infrastrukturlösningar, avslutar Lundstedt.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar