Continental släpper webbplats som hjälper dig att förstå VECTO

Continental släpper webbplats som hjälper dig att förstå VECTO

Continental har tagit fram webbplats som förklarar de senaste bestämmelserna för koldioxidutsläpp och VECTO for vagnparksoperatörer i Europeiska unionen.

Teknikföretaget och däcktillverkarens mikrowebbplats infomerar om den senaste utsläppsregleringen for tunga fordon och simuleringsverktyget for lastbilar som kallas VECTO – en förkortning for Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.

Webbsidan innehåller videor, infografik och ytterligare bakgrundsinformation som belyser den viktiga roll som däck har for att minska koldioxidutsläppen. Minskade koldioxidutsläpp och klimatskydd är inte bara ett ämne for lastbilstillverkare, utan for hela transportindustrin, inklusive fleetoperatorer och däckbytesverksamheter. Däck har stor påverkan på koldioxidutsläpp och påverkar upp till 40 procent av vagnparkens driftkostnader

För att bekämpa klimatförandringarna i linje med Parisavtalet infördes de första förordningarna om koldioxidutsläpp for nya tunga fordon (HDV) av EU kommissionen under 2019 (EU-forordning 2019/1242). De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya tunga fordon ska sänkas med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030 jämfört med referensåret juli 2019 till juni 2020. Förordningen gäller for närvarande 4×2- och 6×2-lastbilar med en bruttovikt på över 16 ton.

För att säkerställa att minskningsmålen nås har Kommissionen lanserat simuleringsverktyget VECTO. På Continentals webbplats om verktyget vill de ge vagnparkschefer information om den nya förordningen.  Hemsidan tar även upp förordningens konsekvenser, med tanke på att däcken påverkar bränsleförbrukningen och därigenom koldioxidutsläppen. Du hittar webbplatsen genom att klicka här.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar