Vägtrafiken första halvåret 2020

Vägtrafiken första halvåret 2020

Under januari-juni 2020 har 96 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 3 juli 2020. Antalet är 12 färre jämfört med motsvarande period 2019.

14 av de omkomna var yngre än 20 år och 16 var 75 år eller äldre. 57 av de omkomna personerna hade färdats i bil och 17 på motorcykel, 6 var cyklister och 8 var gående. 31 bilister omkom i singelolyckor och 22 i mötesolyckor. 10 av de omkomna motorcyklisterna hade kolliderat med ett motorfordon liksom 4 av de omkomna cyklisterna.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2015-2019, var 115 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2020 är 17 procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.

– Det är första gången vi har under 100 omkomna under första halvåret. Varje dödsolycka är en stor tragedi, men utvecklingen går i rätt riktning mot etappmålet om högst 220 omkomna i vägtrafiken i år. Dock skiljer sig utvecklingen mellan olika trafikantgrupper. Minskningen de senaste åren har varit störst bland bilister, men utvecklingen har inte varit lika positiv för oskyddade trafikanter, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar