Så förändrades virkespriserna i augusti

Så förändrades virkespriserna i augusti

Virkespriserna sjönk i flera regioner under augusti. Massavedspriserna sänktes i fler regioner än sågtimmerpriserna. Men det betyder inte att alla köpare har sänkt sina virkespriser och skogsägare gör som vanligt klokt i att konkurrensutsätta sitt virke för att säkerställa rätt betalt. Utvecklingen stämmer väl överens med den Virkesbörsen sett av försörjningsläget av virke till industrin.

Virkesbörsens unika prisjämförelse för virke och kontinuerliga bevakning av virkesmarknaden tillåter en sammanställning över hur virkespriserna förändrats den senaste månaden. Jämförelsen görs av samtligt publikt redovisade skogsbolag med offentliga prislistor. Skogsägare får normalt tillägg och premier utöver listorna, det är därför viktigt att konkurrensutsätta sitt virke.

– Vi ser en fortsatt bred nedgång av priserna på massaved i mellersta och delar av södra Sverige. Sågtimmerpriserna sjönk endast i några nordligare delar av landet. Vår bild av försörjningsläget till industrin stämmer väl överens med den prisutvecklingen. Massavedsförbrukarna har mycket virke i lager och det påverkar efterfrågan. Sågverken ser en annan situation och regionalt ser vi fortsatt god efterfrågan på sågtimmer med goda priser. Att utvecklingen spretar mellan olika bolag gör det extra viktigt för skogsägare att konkurrensutsätta sitt virke just nu och nå ut till så många olika köpare som möjligt, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

Ett bra beslutsunderlag

Virkesbörsen sammanställer förändringen av virkespriser varje månad och tillsammans med exempelvis Virkesprisindikatorn från Virkesbörsen får skogsägare och virkesköpare ett bra beslutsunderlag inför sina affärer. Alla registrerade användare på Virkesbörsen får informationen. I augusti sänktes priserna på sågtimmer i 11 kommuner och massaved i 121 av Sveriges 290 kommuner. Varken sågtimmer- eller massavedspriserna steg i någon kommun utan förblev stabila i övriga kommuner. Hela listan över hur virkespriserna förändrades i Sveriges 290 kommuner finns på Virkesbörsens hemsida.

– Att sälja virke är ofta en stor affär som påverkar ekonomin för personer och gårdar i stor utsträckning. Virkesbörsen vill genom att dela med oss av relevant information skapa en mer transparent, effektiv och rättvis virkesmarknad. Genom att följa utvecklingen av virkespriser i ditt län och din kommun kan du tajma marknaden smartare och göra bättre affärer, fortsätter Adam Aljaraidah.

 

Om Virkesbörsen:

Virkesbörsen grundades 2015 som en prisjämförelse för virke i hela Sverige. 2017 lanserades den nya plattformen för annonsering och försäljning av virke. Virkesbörsen är helt fristående och oberoende och verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad.

Läs också

Virkesbörsen börjar med virkesvärdering

Virkesbörsen börjar med virkesvärdering

Virkesbörsen lanserar en ny tjänst där skogsägare kan värdera sina slutavverkningar, gallringar och skogsvårdsåtgärder samt följa värdeutvecklingen på sin...

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar