Det går bra för entreprenadbranschen

Det går bra för entreprenadbranschen

Entreprenad Live Temperaturmätare 2020 visar att det går bra för entreprenadbranschen. Orderläget ser bra ut och de flesta uppger att de inte har påverkats av corona.

Entreprenad Live i Göteborg, som flyttades till 20-22 maj nästa år blir svensk premiärmässa för branschen 2021. Det betyder att vi kan förvänta oss många och viktiga branschnyheter på Entreprenad Live.

I tider som dessa är det viktigt att öka tempot och utveckla nya lösningar för nya tider. Under augusti månad genomfördes en marknadsundersökning hos 13 000 personer som besökt mässor i Göteborg och Skåne. Med hjälp av svaren vill man kunna utveckla Entreprenad Live.

Några av frågorna:

Hur bedömer du att det allmänna konjunkturläget för din bransch kommer att vara under de kommande tolv månaderna? 

55% svarar mycket starkt eller starkt och 33% att det är normalt. Endast 8% svarar att det är svagt eller mycket svagt. 88% upplever alltså att det är bra, ungefär samma eller bättre än tidigare bra år. Intressant att notera här är att det är de yngre entreprenörerna (20-44 år), som är mest positiva.

Hur ser ditt företags orderläge ut just nu och resten av året?

På den här frågan ser det ännu mer positivt ut. Hela 91% svarar att det egna orderläget är mycket bra, bra eller ok.

Även här är det de yngre entreprenörerna som har mest att göra under resten av året.

Har Covid-19 påverkat ditt företag eller ditt sätt att arbeta?

Här svarar 23% att det har påverkat och hela 77% att det inte har påverkat.

”Vår slutsats är att det fungerar bra för branschen och de flesta är positiva och har framtidstro. Det känns riktigt härligt och vi arbetar på hårt för att vi tillsammans ska bygga Sveriges bästa entreprenadmässor nästa år.” säger mässans projektledare Hans-Erik Kristensson.

Läs också

Res säkert i sommar

Res säkert i sommar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de allmänna råden kring personligt ansvar för resor med allmänna färdmedel.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar