MAN stärker organisationen i Skandinavien

MAN stärker organisationen i Skandinavien

MAN Truck & Bus har beslutat att förändra organisationen i Danmark, Norge och Sverige med omedelbar verkan. Huvudmålet är att man ska vara mer handlingskraftig och flexibel på den lokala marknaden och uppnå en god kundupplevelse genom hela nätverket.

I den nya strukturen kommer varje marknad ledas av en lokal försäljningsdirektör och en eftermarknadsdirektör. Försäljningsdirektören kommer att ansvara för alla säljfunktioner inklusive lastbils-, buss-(ej Sverige) och transportbilsförsäljning samt försäljning av begagnade fordon. Försäljningsdirektören kommer att bilda ett starkt ledarteam tillsammans med eftermarknadsdirektören. Eftermarknadsdirektören förblir ansvarig för MAN:s nätverk av egna filialer och autoriserade MAN partners. Tidigare har MAN varit organiserat med gemensamma försäljningsfunktioner i Skandinavien, vilket inte längre kommer att vara fallet.

Straka lokala ledare

”Vårt huvudmål med den nya organisationen är ett starkt fokus på de enskilda marknaderna med två starka lokala ledare med djupgående marknadskännedom och beslutskraft”, förklarar Stefan Thyssen. ”Vi kommer att vara lyckosamma med vår nya organisation, om vi är kapabla till att vara mycket snabbare i beslutsfasen, har ett starkt samarbete mellan de olika funktionerna och stöttar våra kunder på bäst möjliga sätt.” Utöver dessa försäljnings- och eftermarknadsfunktioner kommer de lokala organisationerna få stöd av starka supportfunktioner i hela Skandinavien inom områdena “Network & Quality”, “Marketing”, “Finance & IT” och “People & Digitalisation”.

Så här kommer den nya ledningen att se ut:

Verkställande direktör, Stefan Thyssen

Danmark

Försäljningsdirektör,   Frank Nielsen

Eftermarknadsdirektör,    Mikkel Christensen

Norge

Försäljningsdirektör,    Lars Sand
Eftermarknadsdirektör,    Annbjørn Vasdal

Sverige

Försäljningsdirektör,   Fabian Knappik

Eftermarknadsdirektör,    Christer Pettersson

Supportfunktioner

Network & Quality,     Thomas Skousgaard

Marketing,  Claus Lindholm

Finance & IT,    Niels Müntzenberger

People & Digitalisation,   Larissa Knödler

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar