IVECO talade om naturgas på Gasnam-kongressen

IVECO talade om naturgas på Gasnam-kongressen

Thomas Hilse, IVECO Brand President, talade på den 8:e Gasnam-kongressen där han lyfte fram att ”IVECOs väg mot kolneutralitet startar med naturgas och fortsätter via LNG, bron till vätgas, och bio-LNG, bärraketen för att nå slutmålet: ett komplett urval av gröna transportlösningar”.

IVECO deltog i ”Green Gas Mobility Summit”, 8:e upplagan av Gasnam-kongressen, det årliga evenemang där branschfolk och journalister träffas för att diskutera situationen för naturgas och förnyelsebar gas i Spanien och Europa. Gasnam är den sammanslutning som arbetar för att främja naturgas och förnyelsebar gas – biometan och vätgas – som bränsle för väg- och sjötransporter i Spanien och Portugal. Dagens 135 medlemmar kommer från olika sektorer såsom energisektorn, fordonsindustrin, teknikföretag, leverantörer, transportbranschen samt institutioner. De över 20 utställare som deltog i det virtuella eventet, vilket ägde rum den 21-23 september, fick tillfälle att analysera de fördelar och prestanda som detta alternativa bränsle erbjuder.

Som en av de viktigaste deltagarna i evenemanget presenterade IVECO sin vision för framtidens hållbara vägtransporter.

Ingen universallösning

Thomas Hilse, IVECO Brand President, var en av arrangemangets huvudtalare och berättade om ”kundstöd och om att välja vägen mot nollutsläpp på lastbilsmarknaden”. Hilse förklarade att: ”Det slutgiltiga målet om utsläppsfria transporter kommer att uppnås med hjälp av olika tekniker med utgångspunkt i kundernas uppdrag och tillämpningar. Det finns ingen universallösning som passar alla. IVECOs väg mot kolneutralitet startar med naturgas och fortsätter via LNG, bron till vätgas, och bio-LNG, bärraketen för att nå slutmålet: ett komplett urval av gröna transportlösningar.”

Ángel Rodríguez Lagunilla, Global Manufacturing Director för nytto- och specialfordon på IVECO, betonade att ”hållbarhet är en grundpelare för IVECO, vilket  framgår av vårt engagemang inom naturgasteknik och vårt kompletta sortiment av naturgasfordon. Dessutom har allt detta åstadkommits genom hållbara processer, vilket är en nyckelfaktor för att få fart på branschen igen.”

Mobilitet med vätgas

Kongressen har etablerat sig som en referenspunkt inom alternativa tekniker för väg- och sjötransporter, och under dess första dag deltog Pablo Cebrián, Vice-president för produktutveckling och teknik på IVECO, i ett rundabordssamtal om ”mobilitet med vätgas: en framtid som blir alltmer aktuell”. Han poängterade att ”alla befintliga tekniker, samt de som är under utveckling, kommer att behövas om vi ska nå minskningsmålet för 2030 och naturligtvis målet om 100 % CO2-fria transporter till 2050. Vätgas är framtidens bästa alternativ för fjärrtransporter, och under de närmaste fem åren lär vi få se en enorm acceleration inom alla de tekniker som kommer att göra det möjligtproduktion, distribution, högtryckslagring i lastbilar och, framför allt, bränsleceller.”

IVECO arbetar aktivt

IVECO satsar fullt ut på detta hållbara bränsleslag som det enda verkliga och tillgängliga alternativet i dag för fjärr- och passagerartransporter tack vare dess energibalans, prestanda och reducerade utsläpp. Lagren av naturgas liksom dess tillgänglighet, säkerhet och lägre kostnad gör detta bränsle till en säker lösning för att tillgodose åkeriernas behov, oavsett hur deras uppdrag ser ut.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar