Så förändrades virkespriserna i oktober

Så förändrades virkespriserna i oktober

Virkespriserna visar på en blandad utveckling i oktober enligt Virkesbörsens prisjämförelse. Massavedspriserna sänktes i flera län, medan efterfrågan på sågtimmer är så stark i flera län att flera prishöjningar har gjorts.

– Det är intressant att följa utvecklingen på virkesmarknaden just nu. Skogsägare i framförallt Mellansverige upplever god efterfrågan och högre priser medan sågtimmerpriserna sänktes i några regioner men förblev stabila i de flesta regionerna. Det betyder dock inte att alla köpare har höjt sina priser och skillnaden i betalningsförmåga för virket skiljer sig avsevärt mellan olika bolag. Skogsägare gör därför klokt i att konkurrensutsätta sitt virke och nå så många köpare som möjligt, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

Virkesbörsen sammanställer förändringen av virkespriser varje månad och tillsammans med exempelvis Virkesprisindikatorn från Virkesbörsen får skogsägare och virkesköpare ett bra beslutsunderlag inför sina affärer. Alla registrerade användare på Virkesbörsen får informationen. I oktober höjdes priserna på sågtimmer i fem län men sänktes i fyra län. Massavedspriserna sänktes i sju län och förblev stabila i resterande län. Hela listan över hur virkespriserna förändrades i Sveriges 290 kommuner finns på Virkesbörsens hemsida.

– Ett enkelt sätt att säkerställa lönsamheten i skogsbruket är att konkurrensutsätta virket till så många olika köpare som möjligt. Eftersom olika köpare producerar olika typer av produkter varierar efterfrågan och betalningsförmågan mycket mellan olika bolag. Virkesbörsen vill genom att dela med oss av relevant information skapa en mer transparent, effektiv och rättvis virkesmarknad. Genom att följa utvecklingen av virkespriser i ditt län och din kommun kan du tajma marknaden smartare och göra bättre affärer, fortsätter Adam Aljaraidah.

Läs också

Virkesbörsen börjar med virkesvärdering

Virkesbörsen börjar med virkesvärdering

Virkesbörsen lanserar en ny tjänst där skogsägare kan värdera sina slutavverkningar, gallringar och skogsvårdsåtgärder samt följa värdeutvecklingen på sin...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar