Ökad handel ger ökade transporter

Ökad handel ger ökade transporter

Näthandeln förmodas slå rekord inför jul. Det hade inte gått utan lastbilar, en naturlig del i samhällets kretslopp av varor och tjänster.

– Handla på nätet har blivit en del av vardagen och bakom vardagens shoppingtur eller något du beställt hem i ditt arbete, har sannolikt en lastbil rullat fram och levererat, säger Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

För fjortonde året i rad ökar e-handeln. Från 2018 till 2019 ökade handeln på nätet med hela 16 procent till att 2019 omsätta hela 300 miljarder kronor. E-handeln är numera en naturlig del i vardag och har blivit en rutin för många.

– Allt tyder på att näthandeln kommer fortsätta öka, vilket ökar kraven på vår bransch att fortsätta leverera på ett hållbart sätt. Åkeribranschens initiativ Fair Transport är vårt sätt att synliggöra transporter som utförs hållbart – både när det kommer till socialt ansvarstagande, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet, fortsätter Rickard Gegö.

Ökar handeln ökar transporterna

Under andra kvartalet 2020 ökade e-handeln med hela 49 procent och under kvartal tre med 39 procent, jämfört med samma period föregående år. Det som ökat mest är handel av dagligvaror och heminredning.

Den kraftigt ökade efterfrågan har inneburit vissa förändringar för näthandelns leveranser. För konsumenterna har leveransalternativen ökat. Det är längre leveranstider och även mer generösa returvillkor. För åkerinäringens del gäller det att utveckla sig och hitta smarta lösningar kring transporteffektivisering då den kraftigt ökade näthandeln blir en allt större utmaning.

I kombination med ökade transporter, delvis på grund av näthandeln står åkerinäringen inför en stor omställning till fossilfria transporter samtidigt som behovet av fler förare ökar. Åkerinäringen behöver 50 000 nya förare de närmaste 10 åren.

Hållbara leveransalternativ

För att omställningen av transportsektorn ska vara effektiv krävs både en ökad synlighet och en högre värdering av hållbara leveransalternativ, från råvaruleveranser ända ut till slutkonsument.

– Hur många konsumenter vet hur och vem som fraktar deras beställda varor? Konsumentmakten är stor. Medvetenheten och efterfrågan på hållbara transporter behöver öka hos konsumenterna. Då kommer företagens hållbarhetsarbete att prioriteras högre i beställarled och då kommer omställningstakten att öka ytterligare. Mitt tips, både inför julen och Black Friday – Fråga efter en hållbar transport, en Fair Transport nästa gång du gör en beställning, avslutar Rickard Gegö.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar