Yrkesförare uppmanas ta ställning mot rattsurfning

Yrkesförare uppmanas ta ställning mot rattsurfning

Sveriges Åkeriföretag initierar en kampanj mot rattsurfning som riktar sig till landets yrkesförare. Samtidigt uppmanas samtliga förare som framför ett fordon i trafik att följa yrkesförarnas exempel – Håll händerna på ratten.

– Genom att uppmana våra yrkesförare att ta ställning för Händerna på ratten vill vi visa att branschen än en gång samlas och föregår med gott exempel. Eftersom lastbilar både är stora, långa och tunga är det viktigt att visa på ansvarstagande och regelefterlevnad. Valet att rattsurfa är oftast ett personligt beslut därför tror vi också att det behövs ett personligt ställningstagande emot, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Varje år inträffar tusentals trafikolyckor. Varje olycka som orsakats av att föraren tappat uppmärksamheten i samband med att de har använt mobiltelefon är en för mycket. Hur många trafikolyckor som orsakas av just den anledningen är svår att säkerställa men under årets första 9 månader har närmare 13 500 personer bötfällts för användande av mobiltelefon vid färd. En statistik som tyvärr visar hur vanligt förekommande det är. Dessutom är mörkertalet stort.  

– Yrkesförare är föredömen i trafiken. Med vägen som arbetsplats sitter de på en erfarenhet som många medtrafikanter saknar. En erfarenhet som kommer från en gedigen utbildning och efter mängder av mil bakom ratten. De tänker både ett, två och tre steg inför varje trafiksituation för att förutse risker och undvika olyckor. Vi hoppas och tror att många vill vara ett föredöme även gällande ett avståndstagande för rattsurfning, avslutar Rickard Gegö.

– Vi vill samtidigt uppmana samtliga förare som framför ett fordon i trafik att följa yrkesförarnas exempel – Håll händerna på ratten!

Genom att ta ställning för ”Händerna på ratten” görs ett personligt ställningstagande. Ett ställningstagande som förhoppningsvis påverkar andra att göra desamma. www.akeri.se/handernaparatten

Fakta
Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning när du kör om du håller den i handen.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar