Gymnasium är nu certifierat Motorbranschcollege

Gymnasium är nu certifierat Motorbranschcollege

Fredrika Bremergymnasiet i Haninge har blivit certifierat Motorbranschcollege. Det innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning.

”Det är ett stort och viktigt steg för oss att ha certifierats till Motorbranschcollege och vi är naturligtvis väldigt hedrade och glada. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda den senaste tekniken och den bästa kvaliteten i nära samverkan med branschen. Vi kan därmed erbjuda våra elever de senaste kunskaperna.”, säger Sten Hedlund, biträdande rektor Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, 5 300 personer behöver anställas mellan 2020 och 2022, varav 1 182 personer i Stockholms län. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. I och med certifieringen av Fredrika Bremergymnasiet i Haninge finns det 21 Motorbranschcollege i Sverige och fler är på väg mot certifiering.

”Fredrika Bremergymnasiet är en skola i framkant och en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i kommunen. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag stolt över det engagemang och framtidstro som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som Motorbranschcollege, säger Morten Sjursen, ordförande i MBC-gruppen på Fredrika Bremergymnasiet och kvalitetsansvarig Olofsson Bil.

”Grattis Fredrika Bremergymnasiet som nu klarat certifieringen till att bli Motorbranschcollege! Trots en pågående pandemi har skolan genomgått certifieringen och kan nu locka fler ungdomar att söka den fordonstekniska utbildningen för att säkerställa att företagen får den kompetens de behöver.”, säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

 

Fakta:

  • Syftet med Motorbranschcollege är att bidra till att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Transportföretagen och IF Metall.
  • Idag finns 21 certifierade Motorbranschcollege i Sverige. Fredrika Bremergymnasiet i Haninge är Stockholms län tredje Motorbranschcollege.
  • Skolan har tagit sig igenom de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:
  1. en säkrad kompetensförsörjning
  2. ett nära samarbete med bransch och företag på orten
  3. kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  4. kompetensutveckling för yrkeslärare
  5. tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  6. ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar