På franska vägar?

På franska vägar?

För ökad trafiksäkerhet har Frankrike infört ett nytt krav för trafikanter som kör fordon över 3,5 ton. Dessa fordon ska ha en speciell varningsdekal som visar på ”döda-vinkeln” monterad. Dekalen ska sitta på båda sidor samt bak på fordonet. 

Lagen gäller från 2021-01-01.

Dekaler finns att beställa här

 

 

Källa: transportföretagen.se

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar