Powder-Trans investerar för miljövänligare transporter

Powder-Trans investerar för miljövänligare transporter

Den finska Powder-Trans koncernen har under fjolåret fortsatt investera i nya moderna ekipage för alltmer miljövänliga och hållbara bulktransporter i Norden. Under 2020 har fordonsflottan förnyats med 20 nya fordon.

”Vi strävar hela tiden efter att optimera vår verksamhet för att uppnå den minsta möjliga miljö-påverkan av transporterna”, konstaterar vd Fredrik Blomqvist. ”Ett viktigt steg i detta arbete är att årligen förnya en betydande del av fordonsflottan. På detta sätt kan vi även vara i framkant när det gäller den senaste tekniken i branschen”, tillägger han.

Högsta miljöklasserna

Av Powder-Trans koncernens totalt 115 fordon i regelbunden trafik är idag alla av de högsta miljöklasserna Euro 6 och Euro 5, huvudsakligen Euro 6, som utgör över 80 procent av fordonen.

Utbildar chaufförerna

En ständigt minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp tack vare de nya fordonen är en betydande del av detta arbete. Men även utbildning av chaufförerna i ekonomisk och miljövänlig körning ingår i Powder-Trans miljösatsningar. I fastigheterna har man monterat solpaneler för en allt högre självförsörjningsgrad för energin. De nya lagerutrymmena, som nyligen togs i bruk, möjliggör bättre återvinning av förpackningsmaterial inom transporterna av bulkmaterial. Även alternativa drivmedel, såsom HVO-diesel, och sedan ifjol också fordon som drivs med LNG/LBG-gas, utgör viktiga delar av miljöarbetet för hållbarare bulklogistik.

Bland de främsta

”För att transportbranschen ska uppnå EU:s klimatmål för transporterna framtill år 2030 behövs fortsatta investeringar i nya fordonsekipage och teknik samt nya logistiska lösningar”, konstaterar Fredrik Blomqvist. Han påpekar att Powder-Trans har som målsättning att vara bland de främsta i sin bransch i Norden inom denna utveckling.

 

 

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar