Fler mässor tvingade att senarelägga startdatum

Fler mässor tvingade att senarelägga startdatum

De planerade mässorna, i maj i Göteborg och i september på Ring Knutstorp, flyttas nu fram då situationen med pandemin inte har förändrats. 

– Osäkerheten gör att förutsättningarna för trygga och uppskattade mässor inte är tillräckliga. För att vi tillsammans skall kunna skapa lyckade möten behövs planering och framförhållning. Det kan tyvärr vi inte erbjuda idag, därför flyttar vi fram Göteborgsmässan till 9-11 september 2021, säger Peter Eriksson, Live Business Media Group.

Kraftsamling i Göteborg 2021 och Skåne 2022

Flytten av mässan i Göteborg betyder också att man flyttar den tänkta Entreprenad Live på Ring Knutstorp 16-18 september 2021 till 15-17 september 2022. Detta innebär att arrangörerna och  entreprenadbranschen kan kraftsamla och koncentrera insatserna på en plats 2021 och en plats 2022.

 

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar