Sveriges Åkeriföretag vill se ny strategi för klimatmål och fossilfri konkurrenskraft

Sveriges Åkeriföretag vill se ny strategi för klimatmål och fossilfri konkurrenskraft

Inför kommande infrastrukturplanering så har Sveriges Åkeriföretag svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag. Mer resurser till infrastruktur, ökad tillgång på alternativa drivmedel inklusive omfattande elektrifiering, effektivare transporter med längre lastbilar år 2022 och ett komplett vägnät för 74 tons lastbilar år 2025 är vad Sveriges Åkeriföretag anser kommer att behövas. 

– Minst 1000 miljarder kronor behövs under 2022 till 2033 för att bättre väginfrastruktur och ett effektivare transportsystem stärker svensk konkurrenskraft och medverkar till att vi kan nå klimatmålen, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, och tillägger att eventuella nya stambanor för järnväg bör finansieras separat utanför ordinarie infrastrukturplan men bara genomföras om en samhällsekonomisk analys tydligt visar att de är lönsamma.

En konkurrenskraftig åkerinäring

Sveriges väg till fossilfrihet måste ske hand i hand med en konkurrenskraftig svensk åkerinäring. Sveriges Åkeriföretag håller inte med Trafikverkets analys om dyrare drivmedel där de skriver att: ”Klimatmålen kan nås med omfattande elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och högre bränslepriser”.

Hotar näringens färdplan

– Sveriges Åkeriföretag anser att Trafikverkets analys om dubblerade till fyrdubbla bränslepriser hotar svensk åkerinärings färdplan för fossilfri konkurrenskraft, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

34,5 meter långa lastbilar

Vägtrafiksystemets mest lönsamma åtgärd som Trafikverket utrett under senare år är att tillåta upp till 34,5 meter långa lastbilar för godstrafik på väg.

– Sveriges Åkeriföretag vill se en ny strategi för snabbare införande av längre och tyngre fordon. Vi anser att hela BK1 vägnätet ska klassas om till BK4 till 2025 samt att en implementering av regelverket kring 34,5 meters fordon påskyndas så att 450 mil väg kan öppnas år 2022, säger Mårten Johansson, och han menar att de broar som inte hunnit uppgraderas år 2025 bör skyltas med bärighetsbegränsning BK1.

Klimatsmart och ökad trafiksäkerhet

Längre och tyngre fordon är klimatsmart med mindre utsläpp per fraktad enhet och medverkar till ökad trafiksäkerhet genom färre fordon för samma transportarbete och ger normalt lägre vägslitage med vikten fördelat på fler axlar, vilket sammantaget innebär stora ekonomiska fördelar för samhället.

 

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

 

Källa:  Sveriges Åkeriföretag

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar