SDAB – Svensk Däckåtervinnings ord till nya miljöministern: ”Däck måste bli en del av den cirkulära ekonomin”

SDAB – Svensk Däckåtervinnings ord till nya miljöministern: ”Däck måste bli en del av den cirkulära ekonomin”

Svensk Däckåtervinning, SDAB, och hela däckbranschen gratulerar Per Bolund (MP) till det nya och viktiga jobbet som ny miljöminister och skickar samtidigt med en uppmaning: Gör det möjligt att öka återvinningen av däck och låt dem på allvar bli en del av den cirkulära ekonomin.

Naturvårdsverket fick i senaste regleringsbrevet i uppdrag av regeringen att utreda om Sverige har behov av nationella end of waste-kriterier. Sådana innebär att man sätter en slutpunkt för när avfall ska upphöra att vara avfall och istället betraktar det som en resurs.

Skapa förutsättningar

– Vi välkomnar detta uppdrag. End of waste-kriterier är en av de absolut viktigaste faktorerna för att komma vidare och skapa förutsättningar för en ökad och säker återvinning av ett material med stor potential och en enorm miljö- och samhällsnytta, säger Fredrik Ardefors, vd för SDAB.

Bränns upp

Varje år samlar SDAB in drygt 90 000 ton uttjänta däck. Idag bränns majoriteten upp, varav en stor del i kraftvärmeverk samt exporteras till andra världsdelar. Däckbranschen anser att denna resurs kan användas bättre. Däck är ett högteknologiskt material som har många önskvärda egenskaper, exempelvis hög elasticitet, vibrationsdämpning och temperaturokänslighet.

Däcksgummi – ett stabilt material

Men att uttjänta däck klassas som avfall gör det svårt att tillverka nya produkter av dem och att använda materialet i nya tillämpningar. Avfallsklassningen och däckens något dåliga rykte kan tyckas vara oförtjänt då sanningen är att däcksgummi är ett stabilt material som bara i mycket ringa omfattning släpper ifrån sig tillsatta ämnen. Innehållet är också reglerat i REACH och de flesta ämnen är spårämnen som tillsätts i mycket låg koncentration.

Sverige på efterkälken

Flera andra länder inom EU har redan beslutat om nationella end of waste-kriterier för däck och Sverige riskerar nu att hamna på efterkälken.
– Medan dessa länder har en ökad materialåtervinning och kan sälja återvunna material och nya produkter till oss, tvingas vi i Sverige till förbränning av ett material som förtjänar mycket bättre, säger Fredrik Ardefors.

Möta samhällets behov

En cirkulär ekonomi som endast omfattar okomplicerade och mindre tekniska material, som trä, papper eller aluminium, räcker inte för att ta oss till det hållbara samhället.
– Det är också helt avgörande att vi ser på helheter och systemperspektiv när vi utvärderar olika material och lösningar för att möta samhällets behov – och där ingår återvinningen av däck, avslutar Fredrik Ardefors.

 

Källa: SDAB

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar