Minimal minskning av godstrafiken över Öresundsbron 2020

Minimal minskning av godstrafiken över Öresundsbron 2020

Godstrafiken var nära på oförändrad under år 2020 över Öresundsbron, det var bil- och busstrafiken som stod för den minskning som var på 38,6 procent jämfört med 2019.

Öresundsbrons personbilstrafik minskade med 41,7 procent jämfört med 2019 – varav fritidstrafiken med 44 procent, kontanttrafiken med 51,8 procent och företagstrafiken med 48,5 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 26,8 procent.

Samtidigt rullade godstrafiken över bron på nästan samma nivå som i fjol. Antalet varubilar ökade med 3,8 procent, lastbilarna minskade med 1,4 procent och totalt sett minskade godstrafiken endast med 0,6 procent.

”Godstrafiken har rullat stabilt över bron under hela pandemin, vilket är positivt för både konsortiets resultat och för att betydelsefulla leveranser i båda länderna kunnat fortsätta. Vår attraktivare prissättning för långa lastbilsekipage har bidragit positivt både för företagen och för miljön”, säger Linus Eriksson, vd på Öresundsbron.

 

Källa: oresundsbron.com

 

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar