10000 kronor från Sveaskog hjälper lokala nordliga föreningar

10000 kronor från Sveaskog hjälper lokala nordliga föreningar

Intresset var stort när Sveaskog under 2020 uppmanade föreningar, på orter där bolaget har verksamhet i Norrbotten och Västerbotten, att ansöka om stöd på upp till 10 000 kr för att genomföra evenemang, stärka föreningen eller skapa riktade projekt med fokus på lokalsamhället. Nu finns chansen igen att ansöka!

”Många föreningar har hört av sig till oss för att de önskar att vi ska fortsätta med denna form av sponsring. Då Sveaskog behöver driftiga människor på orten, som många gånger är nyckeln för att de mindre samhällena ska växa, vill vi fortsätta med denna satsning”, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i norra Sverige, som är initiativtagare till kampanjen.

Anette Waara, chef marknadsområde Nord. Foto Sveaskog

Föreningsliv bidrar till trivsel

Det stora intresset från lokalsamhällenas föreningar för att skapa aktiviteter, genomföra evenemang och stärka föreningen på orten har medfört att Sveaskog öppnade upp samma utlysning den 23 februari 2021.

”Föreningarna som söker behöver ha sin verksamhet på de orter där vi har skog. Eftersom Sveaskog ofta är ensam större arbets- och uppdragsgivare på många mindre orter, är denna satsning på lokalsamhällena viktig för oss. Ett rikt föreningsliv bidrar till trivsel och möjligheter på de mindre orterna”, säger Anette Waara.

För mer information om ”tiotusingen” eller om sponsoransökan kontakta Sveaskogs kundtjänst på tel 0771-787 100 eller e-post kundcenter@sveaskog.se.

Läs mer på www.sveaskog.se/sponsring 

20 mars sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 20 mars. De föreningar som blivit beviljade sponsring meddelas under april månad. Sveaskog vill bidra aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället. All vår sponsring ska därför bygga på eller inkludera de områden där vi har verksamhet.

De föreningar som under 2020 fick ta del av Sveaskogs sponsringskampanj på tiotusen kronor hittar du här

 

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar