Konkurserna minskar

Konkurserna minskar

Ny statistik från UC visar att konkurserna minskade med 20 procent i februari, jämfört med februari i fjol. Den bransch som avviker från den positiva konkursutvecklingen är den hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökar med hela 48 procent i februari månad, jämfört med februari i fjol.

Statistiken från UC visar att konkurserna överlag i landet minskar. I februari minskade konkurserna med 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Den positiva utvecklingen avspeglas även bland stora branscher – med undantag från hotell- och restaurangbranschen. Konkurserna inom den branschen går mot strömmen och ökar med 48 procent i februari, jämfört med februari i fjol.

Stödåtgärderna har fått effekt

– Sveriges ekonomi går trots pandemin bra. Varslen ligger på låga nivåer generellt. Räntorna är låga och bostadsmarknaden är het. De kraftfulla stimulanserna i ekonomin och stödåtgärderna har fått effekt. Konkursnivåerna ligger i princip still jämfört med före pandemin, trots att vi har genomlevt en andra våg och är på väg in i en tredje. De branscher som har drabbats hårdast av pandemin kommer att ha det fortsatt tufft ett tag till, men när väl vaccineringarna kommer igång står hushållen redo att spendera pengar på restaurang, nöjen och på upplevelser. I de branscherna är det relativt lätt att återanställa personal och startsträckan blir kort, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i den nordiska koncernen Enento Group.

En ljus framtid

Att fastställa de långsiktiga ekonomiska effekterna av pandemin är ännu för tidigt att göra. Däremot pekar UCs statistik på att framtiden ser ljus ut för många branscher, där mycket talar för stigande sysselsättning och därmed minskat antal konkurser senare i år.

Konsumtionsutrymmet har ökat

– Hushållens sparande är högt och konsumtionsutrymmet har ökat i och med låg inflation, låga räntor och stigande sysselsättning. Det talar för att flera drabbade branscher som transporter, resetjänster och underhållningsindustri kommer att få ett lyft när vaccineringarna tar fart. Den bransch som kan få ta stryk är de kommersiella fastighetsbolagen som kan få det svårare om hemarbetet fortsätter helt eller delvis på samma sätt som nu, säger Richard Damberg som menar att bortsett från den negativa utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen så är svensk ekonomi på det stora hela bra, trots pandemin. Konkurserna i landet minskar för andra månaden i rad, och våren ser ljus ut.

 

OM UC
UC är  leverantör av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. UC är en del av det nordiska företaget Enento Group.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar