Klimatförbättrad asfalt med lignin

Klimatförbättrad asfalt med lignin

I samarbete med Järfälla kommun asfalterar Peab Asfalt ytterligare en teststräcka med lignin på Viksjöleden. 

Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar Peab Asfalt också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten.

Mer beständig beläggning

”Vi har arbetat med olika typer av lignin under några år nu och det känns viktigt att vi får prova det i riktig produktion. Förra året utförde vi våra första testytor med lignin och nu går vi vidare och försöker utveckla konceptet. Det känns väldigt spännande och viktigt att ha det här branschöverskridande samarbetet samt att arbeta nära våra kunder för att utveckla en klimatförbättrad och mer beständig asfaltbeläggning. Vi är glada över att vi får lägga den här teststräckan och bidra till att Järfälla kommun uppfyller sina miljömål”, säger Lars Jansson, laboratoriechef, Peab Asfalt.

Minskar utsläppen

Sträckan som läggs asfalteras med ECO-Asfalt där bindemedlet nu delvis byts ut mot lignin. Ligninet som används i denna provsträcka levereras av Stora Enso. Sedan fem år används ECO-Asfalt i Järfälla. I asfaltverket används då förnybart bränsle (bioolja) för torkning och uppvärmning av stenmaterialet (ballasten). Eftersom det är den mest energikrävande delen av processen var det då en stor positiv tekniknyhet. Det minskar utsläppen av koldioxid radikalt jämfört med förbränning av fossila bränslen.

Tekniska fördelar

”Vi är glada över att kunna fortsätta att utveckla samarbetet med Peab Asfalt. Järfälla kommun arbetar på många olika sätt för att kunna reducera utsläppen, det här är en viktig del i det arbetet samtidigt som vi hoppas kunna uppnå tekniska fördelar”, säger Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden, Järfälla kommun.

”Nu medverkar Järfälla till att ta ett steg till mot klimatförbättrad asfalt då vi för första gången beställer asfalt med lignin som bindemedel och därmed reducerar mängden bitumen som är en fossil oljeprodukt”, säger Lars Liljeholm, gatuingenjör, Järfälla kommun.

 

 

 

Källa: Peab Industri

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar