Magnus Faxbrink på ny post hos HSP Gripen

Magnus Faxbrink på ny post hos HSP Gripen

Magnus Faxbrink tillträdde den 1 juli en nyinrättad tjänst hos HSP Gripen i Hudiksvall som Fabrikschef med ansvar för produktion, anläggning, personal och kvalitét. Produktionsansvaret har tidigare legat på Magnus Bergman som nu kommer att frigöra tid att fokusera på andra sysslor inom IT, systemstöd, planering och beredning.

Magnus Faxbrink har en lång erfarenhet från tillverkningsindustri och processutveckling samt haft flera roller med ledande befattningar. Magnus kommer närmast från HIAB och ZEPRO som operativt ansvarig.

– Jag vill tacka för äran att nu få möjligheten att ingå i HSP Gripens team av kompetenta och engagerade medarbetare! Ett företag som jag känner har en god potential till att fortsätta växa och en vision samt strategi som styrker detta, säger Magnus.

Stora projekt på gång

HSP Gripen är under transformation då det just nu pågår en expansion av fabriken med flera stora projekt inom interna system, nya maskiner och ny layout.

– Vi står framöver inför fortsatta möjligheter att växa och börjar se behov av att öka både maskintillgänglighet samt också se över möjligheterna att utöka vår maskinpark, systemstöd och organisation för att kunna möta en ökad efterfrågan och hålla en fortsatt hög kvalitet och servicegrad på våra produkter, säger Magnus.

– I Magnus har vi fått en mycket kompetent medarbetare med mångårig erfarenhet från företags- och kvalitetsledning inom teknikområdet. Vi är mycket glada att ha knutit honom till vår organisation och detta är helt i linje med vår fortsatta expansion, avslutar Tomas Jonsson, VD.

 

Källa: HSP Gripen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar