Vinterförvaring av fordon – läs försäkringsexpertens tips

Vinterförvaring av fordon – läs försäkringsexpertens tips

Inom kort är det dags att rulla in husbilar, husvagnar och motorcyklar för vinterförvaring. Både fordonsägare och den som erbjuder vinterförvaring bör se över sitt försäkringsskydd. Det kan bli dyrt om de fordon som förvaras blir skadade, till exempel vid ett takras.

Tomma lador, växthus eller lagerlokaler används inte sällan för vinterförvaring av fordon. Nästan varje år rapporteras om att tak på lador och andra byggnader rasar in efter snötryck.

– Det är inte ovanligt att många och dyra fordon skadas. Det kan röra sig om miljonbelopp som antingen fastighetsägaren eller fordonsägarna får stå för om man saknar rätt försäkring, konstaterar Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Kolla upp byggnadens försäkring

En vanlig fastighetsförsäkring ersätter normalt inte skador på förvarad egendom. Många fastighetsägare som erbjuder vinterförvaring saknar en försäkring som täcker denna typ av skador. När man väljer vinterförvaring bör man därför kontrollera så att den som ska förvara fordonet har försäkring för sådan verksamhet.

– Det går att kräva ersättning från fastighetsägaren om ditt fordon skadas under vinterförvaringen men det kan vara svårt att få sina pengar om fastighetsägaren saknar försäkring och blir krävd på höga belopp.

Rätt försäkring för fordonet

Det säkraste sättet att skydda sig är att se över sin egen fordonsförsäkring. En helförsäkring innehåller en vagnskadeförsäkring. Den ersätter skador som orsakats av plötsliga och oförutsedda händelser som kommer utifrån, som till exempel ett rasat hustak. Då behöver man endast begära ersättning för självrisken av fastighetsägaren.

Om fordonet är avställt i Vägtrafikregistret behövs inte någon trafikförsäkring. De flesta försäkringsbolag gör då om halv- eller helförsäkringen till en avställningsförsäkring. Det brukar innebära att premien blir billigare. Med en så kallad årsförsäkring blir det däremot inte någon lägre kostnad för försäkringen. Årsförsäkringar förekommer för säsongsfordon som till exempel husbilar och mopeder. Premien är då anpassad för att fordonet kommer att vara avställt och ur trafik under en del av året.

 

Tips inför vinterförvaringen

• Kolla upp vilken försäkring som finns för ditt fordon och för förvaringslokalen.
• Ställ av fordonet i Vägtrafikregistret.
• Ta foton för att vara säker på att få rätt ersättning vid en eventuell skada på fordonet.
• Töm ledningar och tankar på vatten. Frysskador ersätts inte av försäkringen.
• Öppna kylskåpsdörren i husbilen eller husvagnen för att undvika dålig lukt.

På konsumenternas.se finns mer information om fordonsförsäkringar. I deras jämförelser av bil, husbil och mopedförsäkringars villkor finns fakta om bland annat uppsägningstider och möjlighet till återbetalning av premie vid avställning.

 

 

Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar