Helt eldriven kyltransportbil

Helt eldriven kyltransportbil

Ett 100% elektriskt ekipage för distribution av kylvaror rullar nu på vägarna i Sverige. Ett samarbete mellan transportkylaföretaget Hultsteins, Scania och sydafrikanska ingenjörsföretaget Maxwell and Spark har gjort att såväl lastbil som kylan i lastutrymmet drivs med el.

Den aktuella Scania-lastbilen ingår i Dagabs fordonsflotta och lösningen går ut på att batteriet i den eldrivna lastbilen även driver kylaggregatet i kylutrymmet. Det är möjligt genom en nyutvecklad enhet som inte bara kopplar elen vidare från batteriet till kylsystemet, utan också reducerar mängden energi som behövs för att kyla ner kylvarorna.

Unik i sitt slag

– Den här elektriska kyltransportlösningen är unik i sitt slag och vi fick därför utgå från liknande teknik som används inom bland annat tillverkningsindustrin. Det nära samarbetet med Hultsteins resulterade i en både kompakt och effektiv lösning, säger Dr. Clinton Bemont, CEO på Maxwell and Spark.

I det närmaste helt tyst

Förutom att transporterna blir helt utsläppsfria, gör eldriften att kylfordonet är nästintill helt tyst, vilket är en stor fördel i tätbebyggda områden. Den högeffektiva lösningen resulterar också i att kylvarorna kan kylas ned snabbare än normalt, med mindre energiåtgång.

Ett stort innovationssteg

– Driftsäkra och miljövänliga kyllösningar har alltid varit grundstenen i allt Hultsteins gör. I nära samarbete med Scania och Maxwell and Spark har vi nu tagit ytterligare ett stort innovationssteg och vi är stolta över att vara med i lanseringen av en helt elektrisk lösning för kyltransporter, säger Börje Axelsson, vd på Hultsteins.

 

 

 

Källa: Hultsteins

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar