NTEX utökar med 11000 kvm logistikterminal i Malmö

NTEX utökar med 11000 kvm logistikterminal i Malmö

Till följd av en ökad e-handel så har efterfrågan på trepartslogistik ökat. Detta medför att NTEX fortsätter att växa kraftig både inom och utanför Sveriges gränser. Det är bakgrunden till att transport- och logistikföretaget nu flyttar in i en jättefastighet i Malmö på 11 000 kvadratmeter. 

I våras öppnade NTEX ett kontor i Malmö med fyra anställda som i första hand fokuserar på transporter till och från Tyskland, Österrike och Schweiz.

– Tillsammans med NTEX Inrikes i Malmöregionen har denna verksamhet gått över förväntan och därför är det nu dags att utöka med fler och större lokaler. Viktigt att poängtera är att vi ser denna satsning som ett komplement till vår verksamhet i Helsingborg, där vi hanterar gods till och från övriga Europa, berättar NTEX grundare och vd, Thomas Ström.

Fler rekryteringar

Idag har antalet anställda på ”utrikeskontoret” i Malmö ökat till nio och under 2022 räknar platschefen, Stefan Lendenfelt med att det kommer ytterligare ett antal nya medarbetare. Detsamma gäller NTEX inrikes.

– Ja, vi är i full gång med rekryteringen av både trafikledare och fler lagerarbetare. Totalt räknar vi med att den nya anläggningen kommer att medföra ett 20-tal nya medarbetare under 2022, berättar Anette Yngvesson, Managing Director på NTEX inrikes.

Fördelar och synergier

Företaget ser stora fördelar och synergieffekter med att verksamheterna inom såväl utrikes som inrikes nu samlas under ett och samma tak i Malmöregionen, på gränsen till kontinenten.

– Allt fler befintliga och potentiella kunder efterfrågar lagerutrymme och trepartslogistik i kombination med snabba och effektiva godstransporter med utgångspunkt från Malmöregionen. Mot den bakgrunden blir den nya fastigheten helt perfekt för oss, säger Thomas Ström.

Fastigheten, som ägs av Mileway, har ett optimalt läge i anslutning till Malmös större trafikleder och Inre Ringvägen, som leder direkt till E6/E20 och E22. Här erbjuds goda lastningsmöjligheter med 19 dockningsportar.

Väl rustade

– Nu får vi en ännu större anläggning för effektiv terminalverksamhet i Skåne, som kommer att bli ett perfekt komplement till vår verksamhet i Helsingborg. Tillsammans gör nu dessa verksamheter att vi är väl rustade för att hantera såväl inkommande som utgående gods från hela Sverige och alla Europas länder, säger Thomas Ström.

Anpassar lokalerna

Innan NTEX tar över hela fastigheten kommer Mileway göra en hel del specialanpassningar just för NTEX verksamhet.

– Mileway är alltid intresserade av att utveckla våra fastigheter tillsammans med våra hyresgäster, och då NTEX sedan tidigare är hyresgäst hos oss i Göteborg är det fantastiskt att kunna bidra till deras expansion och att anpassa lokalerna för att passa deras verksamhet perfekt även i Malmö, säger Henrik Ogard, Asset Manager på Mileway.

 

 

Källa: NTEX

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar