Nyhet

Debattartikel från Sveriges Åkeriföretag

Alla åkerier klarar inte det kraftigt höjda dieselpriset. Förstår inte politikerna att åkerinäringen är helt avgörande för att Sverige ska fungera? undrar Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag, i nedan debattartikel:

 

 

Till dig som politiker. Hur viktig är åkerinäringen för dig?

 

Dieselpriset har ökat med över 70 procent från 1 januari 2021 och ligger nu över 26 kr/litern. Med respekt för de drabbade i Ukraina är detta en katastrof för åkeriföretagen, företag som utför livsviktiga transporter och får samhället att fungera. Många åkerier berättar att de inte vet hur de ska klara de ökade kostnaderna vilket gör läget akut. Nu måste ni som politiker börja ta ansvar och nödvändiga beslut. Till att börja med måste skatten på drivmedel sänkas.

Vi ställer oss frågande till varför vi inte ser några politiska åtgärder för att stötta åkerinäringen? Stödpaket har beslutats till jordbruket och förslag till stärkt reseavdrag har presenterats till privatpersoner. Välbehövliga och bra åtgärder men åkerinäringen är bortglömd. Vi får känslan att ni tar åkerinäringen som självklar, något som alltid fungerar. Så har det också varit, nu senast under Coronapandemin där åkeriföretag gjorde allt för att fortsätta leverera så att samhället skulle fungera. Coronapandemin är en stor kris men kostnadsutvecklingen på drivmedel är en mycket större kris för oss.

Har ni glömt bort vilket arbete vi utför? Låt oss påminna er om några delar. Åkerinäringen är en samhällsviktig bransch och helt avgörande för att Sverige ska fungera. Vi levererar mat och mediciner till affärer och apotek. Operationsmaterial och utrustning till sjukhus. Flis, olja och sopor till värmeverk. Kemikalier för rening av vatten och avlopp. Vi levererar material till byggnationer och vägar. Vägar som vi plogar på vintern. Vi är dessutom en viktig resurs i Sveriges försvar.
Att Sverige inte skulle klara sig utan åkeriföretagen är tydligt. Tyvärr riskerar prisutvecklingen på bränsle att slå ut dessa viktiga åkeriföretag vilket kan leda till kraftiga störningar i samhället. Läget är så pass allvarligt att många företag inte vet om de kan betala nästa bränslefaktura. En faktura som är flera hundratusen högre än normalt.

Vi förstår att ni inte kan påverka priset på råolja men vi vill se åtgärder och beslut som ni kan ta. Nu krävs kraftiga skattesänkningar på drivmedel och både energi- och koldioxidskatt kan sänkas genom politiska beslut. Gör det!

Hur viktig är åkerinäringen, svensk industri och varuförsörjning för dig som politiker? Nu är det hög tid att bekänna färg och visa det!

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag